In Ondernemingsrecht

Reminder; denk aan de verkorte deponeringsplicht van de jaarstukken vanaf boekjaar 2016!

Door Jos Dexters, geplaatst op 25 oktober 2017 in Ondernemingsrecht

Reeds eerder hebben wij u bericht dat er vanaf boekjaar 2016 een verkorting van de deponeringsplicht ter zake van de jaarstukken geldt. Voor besloten vennootschappen (BV’s) waarvan het bestuur en de aandelen niet volledig in dezelfde hand(en) zijn, heeft te gelden dat de jaarstukken 2016 uiterlijk op 31 december 2017 gedeponeerd dienen te zijn (tussentermijnen: 5 maanden voor het opmaken met een maximaal aanvullend uitstel van 5 maanden en daarna 2 maanden voor de vaststelling en publicatie door het bestuur). Indien het bestuur en de aandelen wel volledig in dezelfde hand(en) zijn, is er van een aanvullende (termijn voor) vaststelling van 2 maanden geen sprake en daarmee dienen de jaarstukken 2016 in dat geval uiterlijk 8 november 2017 te zijn gedeponeerd! Dit laatste speelt in zogenaamde DGA situaties. Het tijdige deponeren van de jaarstukken is zeer belangrijk is, onder meer ter beperking van het risico van bestuurdersaansprakelijkheid in het geval van een onverhoopt faillissement.

Jos Dexters

Jos Dexters is actief in de algemene rechtspraktijk, met name op het gebied van het ondernemingsrecht, het arbeidsrecht en het insolventierecht. Om zich verder toe te spitsen op deze rechtsgebieden heeft hij enkele Grotius specialisatieopleidingen gevolgd.