In Arbeidsrecht

RELATIEBEDING VALT ONDER ARTIKEL 7:653 BW

Door Aben Slag, geplaatst op 8 maart 2017 in Arbeidsrecht

Op 3 maart jl. heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:653 BW, wat geldt voor het concurrentiebeding, eveneens van toepassing is op relatiebedingen.

Voor het relatiebeding geldt dus ook dat aan het schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:653 BW moet zijn voldaan. Indien een relatiebeding niet is opgenomen in de arbeidsovereenkomst, maar in de arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in een ander document kan voldaan zijn aan het schriftelijkheidsvereiste. In dat geval moet echter wél zijn voldaan aan een van de twee volgende vereisten:

  • de arbeidsvoorwaarden waren als bijlage bij het ondertekende document gevoegd en in dat document is naar die arbeidsvoorwaarden verwezen;

OF

  • de werknemer heeft in het ondertekende document uitdrukkelijk verklaard, dat hij instemt met het beding.

De Hoge Raad bevestigt hiermee de lijn van de feitenrechters, die al van deze interpretatie van het schriftelijkheidsvereiste bij relatiebedingen waren uitgegaan.

Voor vragen over dit artikel kunt u contact opnemen met mw. mr. J.A. (Jane) van Soolingen (0495-536138 / jsoolingen@abenslag.nl).

Aben Slag

Aben & Slag Advocaten is een vooraanstaand advocatenkantoor met een groot aantal juridische specialisten ondersteund door een sterke back office. De ideale partner voor al uw juridische zaken.