In Arbeidsrecht

Recht op werktijdverkorting door het coronavirus?

Door Thijs Zusterzeel, geplaatst op 4 maart 2020 in Arbeidsrecht

“18 maart 2020:

Onderstaand nieuwsbericht is niet meer up-to-date. Het kabinet heeft de Regeling werktijdverkorting ingetrokken. Later vandaag wordt u op de hoogte gesteld van de vervangende maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid.”

De wereld is in de ban van het coronavirus. Dat geldt zeker ook voor ondernemers. Het ene na het andere nieuwsbericht over de economische gevolgen vliegt ons om de oren, wat de nodige vragen opwerpt. In dit artikel staan wij stil bij de vraag wat werktijdverkorting is en wanneer u hiervoor in aanmerking komt.

Werktijdverkorting is een uitkering voor ondernemers die kampen met buitengewone gebeurtenissen die niet onder het normale ondernemingsrisico vallen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de werktijdverkorting opengesteld voor bedrijven die als gevolg van het coronavirus de bedrijvigheid in de onderneming zien dalen. De eerste vergunningen zijn inmiddels daadwerkelijk verleend. Om in aanmerking te komen voor werktijdverkorting, dient te zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • gedurende een periode van minimaal 2 en ten hoogste 24 kalenderweken;
  • is de bedrijvigheid (de werkzaamheden) in de onderneming als gevolg van het coronavirus gedaald met ten minste 20%.

“Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de werktijdverkorting opengesteld voor bedrijven die als gevolg van het coronavirus de bedrijvigheid in de onderneming zien dalen.”

De daling in bedrijvigheid valt aldus niet onder het normale bedrijfsrisico en is slechts tijdelijk van aard (niet structureel).

Daarnaast stelt de  beleidsregel dat geen werktijdverkorting wordt verleend indien:

  • het personeelsbestand niet op redelijkerwijs te verwachten behoefte is afgestemd; en
  • de vermindering van de bedrijvigheid (van de werkzaamheden) samenhangt met een werkstaking, tenzij redelijkerwijs niet wordt verwacht dat de werkstaking door de werktijdverkorting wordt beïnvloed.

Indien u aan betreffende vereisten voldoet, kunt u als werkgever een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wanneer u een werktijdverkorting heeft gekregen, moet u dit melden bij het UWV en kunt u voor uw werknemers een tijdelijke WW-uitkering aanvragen wegens werktijdverkorting.

U betaalt als werkgever alsnog het loon waarna het UWV u (achteraf) de uren betaalt die de werknemers niet hebben gewerkt tijdens de vergunningsperiode. Let op: de werktijdverkorting wordt niet met terugwerkende kracht toegepast! Er wordt dus geen uitkering verstrekt over perioden voorafgaand aan de aanvraag. Ook betaalt het UWV enkel de uren waarvoor een vergunning is verkregen.

Een vergunning wordt verleend voor ten hoogste zes weken, en kan op verzoek van de werkgever drie keer worden verlengd (waarmee het maximum ligt op 24 weken).

Wilt u meer informatie over werktijdverkorting of andere rechten en plichten als gevolg van het coronavirus? Neem dan vrijblijvend contact op met mr. H.W.T. (Hannah) de Ruijter (HRuijter@abenslag.nl of 0492-749990).

Thijs Zusterzeel

Thijs Zusterzeel is al sinds februari 1999 werkzaam in de rechtspraktijk; tot augustus 2009 bij verschillende gemeentelijke overheidsorganisaties en aansluitend als advocaat bij Aben & Slag advocaten.