In Vastgoed & overheid

Recht op huurkorting door corona

Door Deborah Reijnart, geplaatst op 3 februari 2021 in Vastgoed & overheid

Veel ondernemers huren een bedrijfspand, maar komen door de lockdown in de knel als het aankomt op het betalen van de huur. De rechter komt ondernemers tegemoet door het toekennen van een huurkorting.

We bevinden ons nu in de tweede golf van het coronavirus. Opnieuw hebben veel restaurants en winkels voor een lange tijd hun deuren moeten sluiten. Dit heeft vergaande financiële gevolgen voor ondernemers. Het betalen van de huur wordt steeds lastiger. Hoe gaat de rechter hiermee om? 

Volgens de rechter dient een onvoorziene overheidsmaatregels, zoals het sluiten van winkels en horeca door het coronavirus, gezien te worden als een gebrek. Het zorgt er namelijk voor dat je als huurder niet volledig kan genieten van de huur zoals je dat bij het sluiten van de huurovereenkomst voor ogen had. Het evenwicht tussen de huurder en verhuurder is verstoord en moet weer opnieuw in balans gebracht worden. Nu beiden geen schuld hebben in de omstandigheden waar we ons in bevinden, vindt de rechter het redelijk om het financiële nadeel tussen huurder en verhuurder te verdelen. 

Voor de periode van sluiting acht de rechter een huurkorting van 50% gerechtvaardigd.

De verdeling hangt natuurlijk af van de precieze omstandigheden. Een voorbeeld uit de praktijk is een restaurant dat gezien de lockdown de deuren moest sluiten. Voor de periode dat het restaurant door de maatregelen van de overheid geheel moest sluiten vond de rechter het redelijk om een huurkorting toe te kennen van 50%. Dat het bedrijfspand tijdens de sluiting gebruikt kon worden voor afhaal- en bezorgdiensten doet er volgens de rechter niet toe. In de periode dat het restaurant onder strenge regels open mocht was er sprake van een omzetverlies van 20%. Er was zelfs een periode met een omzetverlies van 80%, maar dat kwam mede doordat de weg voor het restaurant open lag. Voor deze periodes vond de rechter het redelijk om een huurkorting van 25% toe te kennen. 

Hiermee is de toon gezet. Rechters zijn van mening dat de huurder en verhuurder gezamenlijk de nadelen moeten dragen die de maatregelen van het coronacrisis met zich meebrengen. De hoogte van de huurkorting is natuurlijk afhankelijk van de situatie waarin de huurder zich door het coronavirus bevindt. Mocht u meer willen weten over de toekenning van een eventuele huurkorting, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via 0495-536138.

Deborah Reijnart

Deborah Reijnart heeft zich volledig toegelegd op het civiel bouwrecht, huurrecht en handelsrecht als ook het verbintenissenrecht. Regelmatig treedt zij op als belangenbehartiger voor verhuurders (commerciële verhuurders en woningcoöperaties).