In Vastgoed & overheid

Recht op huurkorting door corona II

Door Malou van Vroonhoven, geplaatst op 17 februari 2021 in Vastgoed & overheid

Op 3 februari 2021 hebben wij u reeds eerder bericht over een eventueel recht op huurkorting naar aanleiding van de coronacrisis en de hieruit volgende onvoorziene overheidsmaatregelen, een en ander naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 21 januari 2021.

Ook de Rechtbank Amsterdam heeft zich onlangs uitgelaten over het recht op huurkorting naar aanleiding van de coronacrisis en haar maatregelen. Ook volgens deze kantonrechter dient de coronacrisis en haar gevolgen als een onvoorziene omstandigheid te worden aangemerkt. Om te beoordelen of deze onvoorziene omstandigheid tot een huurkorting kan leiden, is afhankelijk van de omzetdaling.

De rechtbank heeft hier overwogen dat, wanneer met objectieve omzetcijfers kan worden vastgesteld dat sprake is van een omzetdaling als gevolg van de coronacrisis, de huurprijs zal worden gewijzigd/verminderd. Als uitgangspunt geldt hierbij dat de ‘tegenvaller’ gelijk over de huurder en de verhuurder moet worden verdeeld, waarbij de (wijze van) financiering van de aankoop van het pand volgens de kantonrechter niet wordt meegewogen.

“De rechtbank overweegt dat een omzetdaling als gevolg van de coronacrisis gelijk over de huurder en verhuurder moet worden verdeeld”

Hiermee is de kantonrechter gekomen tot een volgens haar gelijke verdeling welke erop neerkomt dat bij een omzetverlies van 100% de huur in beginsel wordt verminderd met 50%. Is er sprake van een omzetverlies van 60%, zal volgens de Rechtbank Amsterdam een huurkorting van 30% moeten gelden.

De Rechtbank Amsterdam heeft hiermee een andere maatstaf gehanteerd dan de Rechtbank Den Haag, welke oordeelde dat een huurkorting van 50% bij een algehele sluiting en een huurkorting van 25% bij een gedeeltelijke sluiting redelijk zou zijn. Welke maatstaf gehanteerd dient te worden is hiermee (nog) geen uitgemaakte zaak, maar één ding is duidelijk: de nadelen van de onvoorziene overheidsmaatregelen dienen door zowel de huurder als de verhuurder gedragen te worden.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze uitspraak of wil u meer weten over de toekenning van eventuele huurkorting? Dan kunt u uiteraard contact opnemen met een van onze advocaten via het telefoonnummer 0495- 536 138.

Malou van Vroonhoven

Malou van Vroonhoven heeft Ondernemingsrecht gestudeerd aan Tilburg University. Gedurende haar studie heeft zij een exchangeprogramma gevolgd aan de University of Hull, gelegen in het Verenigd Koninkrijk.