In Insolventierecht & herstructurering

Procesreglement Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) gepubliceerd!

Door Fleur van Helmond, geplaatst op 25 november 2020 in Insolventierecht & herstructurering

De rechtspraak heeft op dinsdag 24 november 2020 een nieuw landelijk procesreglement gepubliceerd. Het procesreglement heeft betrekking op de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). De WHOA treedt op 1 januari 2021 in werking.

Op 14 oktober 2020 schreef collega Fleur van Helmond al een artikel over het nieuwe wetsvoorstel. De WHOA regelt kort gezegd dat de rechtbank een zogenaamd dwangakkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders betreffende de herstructurering van schulden kan homologeren (goedkeuren). Dit dwangakkoord geldt na homologatie door de rechter voor alle schuldeisers, ook de schuldeisers die niet hebben ingestemd met het akkoord. De WHOA biedt hiermee een herstructureringsmogelijkheid buiten faillissement, waarmee wordt voorkomen ondernemingen die in de kern levensvatbaar zijn failliet gaan. Een enkele opstandige crediteur kan een sanering van schulden via een dwangakkoord vanaf 1 januari 2021 niet langer blokkeren.

Het zojuist gepubliceerde procesreglement geeft bijvoorbeeld regels voor de verschillende verzoekschriften die in het kader van de WHOA bij de rechtbank ingediend kunnen worden. Zo wordt getracht om de werkwijze en de processen aangaande de WHOA bij alle rechtbanken te harmoniseren.

Wilt u meer weten over de WHOA en de herstructureringsmogelijkheden die de regeling biedt? Neem dan contact met ons op via 0495-536138 (Weert) of 0492-749990 (Helmond).