In Personen & familierecht

Ook alimentatie voor volwassen kinderen!?

Door Aben Slag, geplaatst op 3 augustus 2017 in Personen & familierecht

Op basis van de wet stopt de onderhoudsplicht voor kinderen op het moment dat zij 21 jaar worden. Vanaf 21 jaar wordt van een “kind” verwacht dat het zelf in zijn kosten van levensonderhoud of studie kan voorzien. Met andere woorden als een meerderjarig kind van 21 jaar of ouder nog studeert, dient deze zelf de broekriem op te houden. Dit kan echter anders liggen als u en uw ex-partner in het ouderschapsplan of (echtscheidings)convenant hebben afgesproken bij te dragen in de kosten van levensonderhoud en/of studie voor een kind dat 21 jaar en ouder is. Een meerderjarig kind kan in dat geval zelf een beroep doen op een dergelijke bepaling in het convenant of ouderschapsplan. De strenge toets waarbij wordt gekeken of een meerderjarig kind behoeftig is en vanwege bijzondere redenen niet zelf voor zijn of haar inkomen kan zorgen (art. 1:392 lid 2 BW) geldt niet of slechts beperkt.

In een vergelijkbare casus heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch onlangs de meerderjarige, bijgestaan door Aben & Slag Advocaten, in het gelijk gesteld. De vader van de meerderjarige was van mening dat zijn dochter volledig zelf in de kosten van levensonderhoud en/of studie diende te voorzien. In haar beschikking van 8 juni jl. heeft het Hof ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2017:2547) echter bepaald dat de (inmiddels 23-jarige) dochter de vader kan aanspreken op de afspraak over een onderhoudsbijdrage in het convenant dat haar ouders hebben gesloten ten tijde van de echtscheiding in 1997. Daarbij dient haar aanspraak op een onderhoudsbijdrage, gelet op de tekst van het convenant en de hierin door de vader en de moeder voorziene situatie dat de dochter op haar 21ste nog studeert, ook in dat licht te worden beoordeeld. Het Hof verwerpt dan ook het standpunt van de vader dat de aanspraken van de dochter dienen te worden getoetst aan art. 1:392 lid 2 BW.

Een dergelijke afspraak  tussen ouders waarop een kind aanspraak kan maken, wordt een derdenbeding genoemd. Dit betekent dat een meerderjarig kind hier rechtstreeks aanspraak op kan maken. Uw kind kan u dus tot nakoming van het ouderschapsplan of convenant houden en dit zelfs in rechte afdwingen. Vaak wordt aan een dergelijke bepaling wel de voorwaarde verbonden dat het kind (nog) studeert, waardoor het niet (volledig) in zijn eigen behoefte kan voorzien. Ook deze voorwaarde moet dan wel in het ouderschapsplan of convenant zijn opgenomen. Het bovenstaande maakt nogmaals duidelijk dat partijen zich tijdens de echtscheiding bewust dienen te zijn van de afspraken die zij maken over onder meer de onderhoudsplicht voor hun kinderen. Dit zijn geen vrijblijvende afspraken of regelingen!

“Het bovenstaande maakt nogmaals duidelijk dat partijen zich tijdens de echtscheiding bewust dienen te zijn van de afspraken die zij maken over onder meer de onderhoudsplicht voor hun kinderen. Dit zijn geen vrijblijvende afspraken of regelingen!”

Heeft u vragen over dit artikel of wilt u meer weten over de gevolgen van een mogelijk derdenbeding in het ouderschapsplan en/of convenant van uzelf of uw ouders? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met mw. mr. D.J.M. (Daniëlle) Kuppens via dkuppens@abenslag.nl of 0495-536 138.

Aben Slag

Aben & Slag Advocaten is een vooraanstaand advocatenkantoor met een groot aantal juridische specialisten ondersteund door een sterke back office. De ideale partner voor al uw juridische zaken.