In

Roy Bongers

(1982)

Handelsrecht & procederen, Insolventierecht & Herstructurering
Studie

Rechtenstudie Universiteit Maastricht

Aben & Slag

2009 – heden

Advocaat sinds

2010

Roy Bongers is in 2006 afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht, met als vakthematische (afstudeer)richting privaatrecht.  Na een korte periode in de advocatuur, heeft hij in de jaren 2007 tot en met 2009 bij grote pensioenverzekeraars en bedrijfstakpensioenfondsen de functie van pensioenjurist / pensioenspecialist vervuld. Hier heeft hij zich onder andere beziggehouden met de aansluitings- en dispensatieproblematiek van werkgevers. Roy werkt sinds 1 september 2009 bij Aben & Slag Advocaten, waar hij zich met name bezig houdt met zekerheidsrecht, insolventierecht, pensioenrecht en het (algemeen) verbintenissen- en goederenrecht.

Specialisatieopleidingen
Grotius specialisatieopleiding Financiering en Zekerheden                                                                                                                                               Insolventierecht voor curatoren (CPO)

Lidmaatschappen en nevenfuncties
Lid Ledenraad Rabobank Westelijke Mijnstreek

Contactgegevens T: 0495-536138
F: 0495-539134
E: rbongers@abenslag.nl
LinkedIn http://nl.linkedin.com/in/roybongers