In Handelsrecht & procederen

Mededelingsplicht franchisegever

Door Aben Slag, geplaatst op 28 maart 2018 in Handelsrecht & procederen

Op 20 februari 2018 heeft het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch een uitspraak gewezen over de mededelingsplicht van de franchisegever (ECLI:NL:GHSHE:2018:727).

Het gaat om het volgende. The Colour Store Holding sluit een franchiseovereenkomst met een ondernemer met betrekking tot de inkoop en verkoop van een assortiment autolakken, paint en non-paint producten en aanverwante artikelen. De ondernemer wordt volgens de overeenkomst verplicht genoemde producten uitsluitend bij The Colour Store Holding in te kopen en aan het publiek aan te bieden. Op een bepaald moment worden de bestellingen van de ondernemer niet meer geleverd door The Colour Store Holding. De ondernemer stelt dat The Colour Store Holding problemen heeft met een belangrijke leverancier van autolakken en dat deze problemen al bestonden ten tijde van het aangaan van de franchiseovereenkomst.

De leverancier zou de levering van autolakken hebben opgeschort in afwachting van aflossing van een betalingsachterstand door The Colour Store Holding. Door deze leveringsstop zou The Colour Store Holding niet in staat zijn de bestellingen van de ondernemer te leveren. De ondernemer vernietigt de overeenkomst op grond van dwaling, stellende dat hij de overeenkomst niet zou hebben gesloten, althans onder andere voorwaarden zou zijn aangegaan, indien The Colour Store Holding de leveringsproblemen niet zou hebben verzwegen bij het aangaan van de overeenkomst. The Colour Store Holding vordert in rechte betaling van overeengekomen vergoedingen en betwist de leveringsproblemen.

Het hof oordeelt dat wanneer The Colour Store Holding bij het aangaan van de overeenkomst op de hoogte was van het feit dat een belangrijke leverancier van autolakken de leveringen van autolakken aan haar had opgeschort in afwachting van de aflossing van een betalingsachterstand, dit informatie is die voor de ondernemer van wezenlijk belang kan zijn, omdat hij door een dergelijke opschorting problemen kan gaan ondervinden bij het inkopen van winkelvoorraden en/of bestellingen. Het ligt in dat geval op de weg van The Colour Store Holding om de ondernemer op de hoogte te stellen van het bestaan van betalingsproblemen.

Een franchisegever heeft aldus de verplichting potentiële franchisenemers op de hoogte te stellen van eventuele leveringsproblemen (en zelfs de mogelijke oorzaak van deze problemen) voor het aangaan van een franchiseovereenkomst, en kan wanneer hij dit nalaat geconfronteerd worden met vernietiging van de franchiseovereenkomst op grond van dwaling.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen, neem dan gerust contact op met mevrouw mr. E.A.H. van Deursen, bereikbaar via 0492-749990 of via edeursen@abenslag.nl.

Aben Slag

Aben & Slag Advocaten is een vooraanstaand advocatenkantoor met een groot aantal juridische specialisten ondersteund door een sterke back office. De ideale partner voor al uw juridische zaken.