In Arbeidsrecht

Loondoorbetalingsverplichting zieke werknemers makkelijker en goedkoper voor kleine ondernemers!

Door Thijs Zusterzeel, geplaatst op 28 december 2018 in Arbeidsrecht

Op grond van artikel 7:629 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) zijn werkgevers verplicht om het loon van zieke werknemers voor de duur van 104 weken door te betalen. Gebleken is echter dat het voor kleine werkgevers (zijnde werkgevers met maximaal 25 werknemers) in de praktijk erg lastig is om aan deze financiële betalingsverplichting te (blijven) voldoen. Mede gelet hierop twijfelen veel werkgevers dan ook om werknemers in ‘vaste dienst’ te nemen in verband met het grote risico van de loondoorbetalingsverplichting.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft dit probleem inmiddels onderkend en heeft met de werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over

maatregelen die het voor kleine werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper moeten maken om het loon van werknemers door te betalen bij ziekte. Op 20 december 2018 is in dat verband een convenant getekend met het Verbond van Verzekeraars. Kort samengevat zijn door MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland, het Verbond van Verzekeraars en Minister Koolmees de volgende afspraken gemaakt:

  • Er komt een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering per 1 januari 2020, waardoor kleine werkgevers optimaal ontzorgd worden. Deze verzekering vangt het financiële risico op en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte;
  • Er komt een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling van in totaal 450 miljoen euro, waar met name de kleine werkgevers van profiteren;
  • Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op re-integratie-inspanningen (RIV-toets) leidend. Op basis van dit advies richten werkgever en werknemer het re-integratietraject in. Om te stimuleren dat het medisch advies van de bedrijfsarts en het medisch oordeel van de verzekeringsarts gebaseerd zijn op gelijke uitgangspunten investeert het kabinet tien miljoen euro in een kwaliteitsverbetering;
  • De transparantie rondom loondoorbetaling gaat verbeteren. De minister wil dat het voor kleine werkgevers helderder wordt waar UWV hen op beoordeelt bij de re-integratie van zieke werknemers (RIV-toets). Hierover gaat hij in gesprek met UWV;
  • Werkgevers krijgen meer grip op het zogenaamde ‘tweede spoor’. Hierin keren zieke werknemers niet terug op de oude werkplek maar bij een andere werkgever. Werkgevers krijgen door bovenstaande maatregelen meer zekerheid over de inzet van tweede spoor en kunnen dan samen met de medewerker een plan maken. Waarbij de medewerker een grotere rol krijgt dan nu. Ook gaat de minister ruimte bieden voor experimenten tweede spoor die kunnen leiden tot meer of makkelijkere re-integratie bij een andere werkgever;
  • Minister Koolmees merkt daarnaast op dat hij ruimte ziet voor de werkgevers en werknemers om cao-afspraken te beperken waarbij de wettelijk loondoorbetalingsverplichting wordt aangevuld tot vrijwel het volledige salaris.

Zoals u ziet, zijn er voor kleine werkgevers substantiële wijzigingen aanstaande ten aanzien van de loondoorbetalingsverplichting voor zieke werknemers. Bij vragen over de gemaakte afspraken, kunnen de arbeidsrechtspecialisten van Aben & Slag advocaten u uiteraard adequaat adviseren. Wij staan voor u klaar!

Voor vragen over dit artikel kunt u contact opnemen met mr. ing. M.Th.M. (Thijs) Zusterzeel (0495 – 53 61 38 / tzusterzeel@abenslag.nl).

Thijs Zusterzeel

Thijs Zusterzeel is al sinds februari 1999 werkzaam in de rechtspraktijk; tot augustus 2009 bij verschillende gemeentelijke overheidsorganisaties en aansluitend als advocaat bij Aben & Slag advocaten.