In Personen & familierecht

Let op samenwoners!

Door Aben Slag, geplaatst op 19 maart 2019 in Personen & familierecht

In onze praktijk horen we geregeld dat mensen niet met elkaar trouwen om zaken gescheiden te houden en om een vechtscheiding te voorkomen. Een vechtscheiding heeft echter niets met het instituut huwelijk te maken, maar met de manier waarop men uit elkaar gaat. En…ook samenwoners gaan uit elkaar.

Misschien voor velen logisch, maar als men zaken uit elkaar wil houden en wil voorkomen dat de ander er na een scheiding “vandoor gaat” met uw geld, zult u bij verschuivingen van of investeringen in elkaars vermogen toch afspraken moeten maken en vastleggen. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat u uw geld, wat u in het vermogen (woning) van de ander hebt gestoken, na het verbreken van de samenwoning terug kunt krijgen. Zo heeft het hof ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHDHA:2017:3509) geoordeeld dat de vrouw het geld van haar moeder, dat was gebruikt voor verbouwing van de woning van de man, niet terug kreeg. In die zaak was verder ook van belang dat de facturen van de verbouwing rechtstreeks door de moeder van de vrouw waren betaald. Daarnaast hadden partijen nimmer gesproken over enige terugbetaling. Ook de vrouw en haar moeder hadden ten tijde van de verbouwing niets afgesproken over enige terugbetaling. Daarnaast was niet aangetoond dat de verbouwing een waarde vermeerderend effect op de woning had gehad. Kortom, het hof oordeelde dat er geen enkele (rechts)grond was voor de vordering van de vrouw. De vrouw bleef dus met lege handen achter.

“Gehuwd of niet, het is altijd goed om u voorafgaand aan uw “investering in de ander” te laten informeren over de financiële gevolgen hiervan.”

Het komt geregeld voor dat één van partijen eigen of geleend geld “investeert” in vermogen (woning) van de ander, zonder daarbij duidelijke afspraken met elkaar te maken over terugbetaling hiervan. Als partijen niet zijn gehuwd kan in beginsel geen aanspraak worden gedaan op het vergoedingsrecht (art. 1:87 BW). Hiervoor zijn (aanvullende) afspraken van partijen nodig, al dan niet vastgelegd in een samenlevingscontract. Daarnaast is het ook goed u te realiseren of “eigen geld”, wat geïnvesteerd is in vermogen van de ander, nominaal terug gevorderd kan worden of volgens de beleggingsleer. Nominale vergoeding houdt in dat men het “geïnvesteerde” bedrag terug krijgt: niets meer en niets minder. Een vergoeding volgens de beleggingsleer houdt in dat men naar rato profiteert van winst (bijv. overwaarde), maar ook naar rato van investering meedeelt in eventueel verlies.

Gehuwd of niet, het is altijd goed om u voorafgaand aan uw “investering in de ander” te laten informeren over de financiële gevolgen hiervan.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neemt u dan vrijblijvend contact op met mw. mr. E.J.M. Stals (estals@abenslag.nl of 0495-536138) of mw. mr. D.J.M. Kuppens (dkuppens@abenslag.nl of 0495-536138).

Aben Slag

Aben & Slag Advocaten is een vooraanstaand advocatenkantoor met een groot aantal juridische specialisten ondersteund door een sterke back office. De ideale partner voor al uw juridische zaken.