In Vastgoed & overheid

Koop en provinciale subsidies: Wat te doen als de koopprijs afwijkt van de subsidiebeschikking?

Door Aben Slag, geplaatst op 4 maart 2022 in Vastgoed & overheid

Op 18 februari 2022 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over een conflict tussen een varkenshouder en de provincie Noord-Brabant. De varkenshouder kon voor een verplaatsing van zijn bedrijf een subsidie krijgen van de provincie. De subsidie hing samen met onder meer de waarde van de varkensstallen die niet meer gebruikt zouden worden na de verplaatsing. 

In de subsidieregeling in dit geval stond bepaald hoe de subsidiebeschikking werd gegeven en hoe hoog de subsidie zou zijn. Deze subsidie was onderdeel van een koopprijs. De provincie zou de stallen kopen van de varkenshouder en daarvoor sloten zij een koopovereenkomst. In de subsidieregeling was vastgelegd hoe de koopprijs voor de stallen werd bepaald. De subsidieregeling bevatte ook een model-koopovereenkomst. Een belangrijk aspect van de regeling was dat als de verplaatsing na een bepaalde datum zou plaatsvinden, de koopprijs zou worden verminderd. Dat hing samen met de afschrijving die op de stallen plaatsvond. In de koopovereenkomst tussen partijen was verder vastgelegd dat die was aangegaan in het kader van de subsidieregeling.

Uiteindelijk werd de beoogde overgangsdatum van het varkensbedrijf niet gehaald. De varkenshouder kreeg toestemming van de provincie later over te gaan, maar de provincie deed dat wel met de mededeling dat dit tot een vermindering van de verplaatsingskosten kon leiden. De provincie vermeldde echter niet expliciet dat ook de koopprijs in dat geval zou worden verminderd. Dat volgde wel uit de subsidieregeling, maar was niet als zodanig in de koopovereenkomst opgenomen.

Omdat de verplaatsing later was, werd de subsidie ook verminderd. Hier was de varkenshouder het niet mee eens en hij stapte naar de rechter. Van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State kreeg hij op het gebied van de verlaging van de subsidie geen gelijk. 

Daarna stapt de varkenshouder naar de burgerlijke rechter en daar betoogt hij dat de provincie tekortschiet in de nakoming van de koopovereenkomst. De oorspronkelijke koopprijs is immers niet betaald. Omdat de subsidie lager was, was de koopprijs namelijk ook lager. Het gerechtshof geeft de varkenshouder gelijk, maar de Hoge Raad vernietigt deze uitspraak. 

De Hoge Raad oordeelt namelijk dat als een subsidie in de vorm van een koopprijs wordt verstrekt, er in een uitvoeringsovereenkomst (hier de koopovereenkomst) dan ook geen andere koopprijs kan worden overeengekomen dan uit de subsidieregeling voortvloeit. Dat zou namelijk neerkomen op een overeenkomst die de subsidiebeschikking ongeoorloofd vervangt. Voor zover de overeenkomst afwijkt van de subsidiebeschikking, kan daarvan dus volgens de Hoge Raad geen nakoming worden gevorderd.

Als u in de praktijk ooit te maken zou krijgen met een subsidiebeschikking in de vorm van een koopprijs is het dus altijd goed deze regel in het achterhoofd te houden: wijkt de koopprijs in de koopovereenkomst af van die in de subsidiebeschikking, dan kan die koopprijs niet afgedwongen worden. De prijs(bepaling) in de  subsidiebeschikking blijft leidend!

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan vrijblijvend contact op me via  0492 – 749 990

Aben Slag

Aben & Slag Advocaten is een vooraanstaand advocatenkantoor met een groot aantal juridische specialisten ondersteund door een sterke back office. De ideale partner voor al uw juridische zaken.