In Arbeidsrecht

Kan een werkgever zijn werknemers verplichten tot het afnemen van een corona zelftest?

Door Malou van Vroonhoven, geplaatst op 12 januari 2022 in Arbeidsrecht

De rechter in kort geding van de Rechtbank Amsterdam heeft zich in haar vonnis van 14 december 2021 uitgelaten over de vraag of een werkgever zijn werknemers kan verplichting tot het afnemen van zelftest en aan het niet voldoen daaraan consequenties mag verbinden.

In het betreffende geschil heeft een dansgezelschap haar ongevaccineerde werknemer geschorst, nu de werknemer weigerde zichzelf te testen. Met ingang van 29 november 2021 heeft de werkgever haar beleid en coronaprotocol aangescherpt door van iedereen te vragen één keer per week een zelftest te doen. Daarvoor zijn door de werkgever aan eenieder zelftests gegeven. Bij een positief resultaat diende werknemers de werkgever te informeren, thuis te blijven en zich te laten testen door de GGD.

De werknemer heeft vervolgens principieel geweigerd aan voornoemd verzoek te voldoen. De werkgever heeft hierop moeten mededelen de werknemer niet meer te kunnen toelaten op het werk. Ook zijn de salarisbetalingen gestaakt. De rechtbank heeft zich gebogen over de vraag of dit beleid toelaatbaar is.

“De werknemer moet het financiële risico dragen van zijn weigering tot het doen van de zelftest.

Volgens de rechtbank is het voornoemde testmaatregel niet zonder meer verboden, rekening houdende met een eventuele schending van de persoonlijke integriteit en de privacy van de werknemer. Beoordeeld zal moeten worden of de door de werkgever getroffen maatregelen ondanks een schending daarvan toelaatbaar zijn.

Gegeven dat het werk van de werknemer met zich brengt dat niet altijd voldoende afstand gehouden kan worden van andere dansers, geeft de werkgever geen andere mogelijkheid dan regelmatig testen verplicht te stellen voor haar werknemers om op die wijze een zo veilig mogelijke situatie op de werkvloer te creëren. De werkgever vraagt hierbij om zelftesten, waarmee zij een groot beroep doet op de verantwoordelijkheid van haar werknemers en de inbreuk op de integriteit van die werknemers daarmee wordt geminimaliseerd.

In haar beoordeling heeft de rechtbank tevens meegewogen dat de werkgever een vervangende danser moest zoeken doordat de werknemer weigerde een zelftest bij zichzelf af te nemen. Dit nu de werknemer een prominente rol had in het dansgezelschap. Dubbele salariskosten kon de werkgever – zeker gelet op de onzekere tijd – niet dragen.

De rechtbank heeft gelet op die omstandigheden geoordeeld dat het belang van de werkgever bij een schorsing zwaarder moet wegen dan het belang van de werknemer. De werknemer moet het financiële risico dragen van zijn weigering tot het doen van de zelftest.

De Rechtbank Amsterdam heeft het hiermee toelaatbaar geacht dat een werkgever, wanneer enkel daarmee een veilige werksituatie voor álle werknemers gecreëerd kan worden, haar werknemers verplicht tot het regelmatig afnemen van zelftest.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze uitspraak? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze advocaten via het telefoonnummer 0495 – 53 61 38.

Malou van Vroonhoven

Malou van Vroonhoven heeft Ondernemingsrecht gestudeerd aan Tilburg University. Gedurende haar studie heeft zij een exchangeprogramma gevolgd aan de University of Hull, gelegen in het Verenigd Koninkrijk.