In Personen & familierecht

Jaarlijkse indexering alimentatie

Door Ton Weierink, geplaatst op 15 november 2017 in Personen & familierecht

Met ingang van 1 januari 2018 moet alle alimentatie ( dus kinder- en partneralimentatie) die betaald moet worden,  verhoogd worden met 1,5%.  In 2017 was dat 2,1%.Het percentage van de indexering wordt door de staatssecretaris van Justitie jaarlijks vastgesteld en is gebaseerd op de stijging van de lonen.Dat geldt voor alimentatie die is afgesproken – en al of niet schriftelijk is vastgelegd –  en voor alimentatie die door de rechter is vastgesteld.

De indexering hoeft niet te zijn afgesproken of door de rechter vastgesteld, maar vloeit voort uit de wet en geldt automatisch. De wet gaat ervanuit de mensen die alimentatie moeten betalen en/of ontvangen dit zelf in de gaten houden. In de praktijk gebeurt dit niet altijd.

De indexering hoeft alleen niet betaald te worden als dit uitdrukkelijk is uitgesloten bij overeenkomst of door de rechter. Dit moet dan schriftelijk vastliggen of in de beschikking van de rechtbank staan.

Als de hogere geïndexeerde alimentatie niet betaald wordt, kan degene die te weinig alimentatie ontvangen heeft alsnog hierop aanspraak maken.  Maar de wet stelt ook grenzen hieraan. Maximaal over vijf jaren kan nog de indexering gevraagd worden. Anders is er sprake van verjaring; hierop zal degene die de alimentatie moet betalen zich dan beroepen.

Heeft u naar aanleiding hiervan vragen?

Neem contact op met mw. mr. Elly Stals of mw.mr Danielle Kuppens.