In Handelsrecht & procederen

Is de vordering op uw wederpartij mogelijk verjaard!?

Door Marc Rooijen, geplaatst op 2 november 2016 in Handelsrecht & procederen

Dat er tussen gelijk hebben en gelijk krijgen een groot verschil bestaat toont een recente uitspraak van het Hof Amsterdam aan (ECLI:NL:GHAMS:2016:1927). De koper van een perceel sprak in die zaak de notaris aan omdat de notaris ten onrechte niet zou hebben medegedeeld dat het perceel nog steeds betrokken was in een onteigeningsprocedure. Op zichzelf beschouwd kan de notaris voor dit verzuim aansprakelijk worden gehouden.

In hoger beroep ging het uiteindelijk niet over de vraag of de notaris aansprakelijk was en/of er schade was geleden door de koper, maar over de vraag of de vordering van de koper niet al lang en breed was verjaard. De feiten waren namelijk dat de aankoop van het perceel al plaats had gevonden in 2004. De onteigeningsprocedure werd afgerond in 2009 en de notaris voor de eerste keer aansprakelijk gesteld in 2013. Het Hof komt echter tot de conclusie dat de vordering verjaard is. Waar de koper namelijk geen rekening mee had gehouden is dat de verjaringstermijn van vijf jaren al een aanvang had genomen in 2006. In dat jaar werd de koper in ieder geval vaststaand bekend met de onteigeningsprocedure. De koper wierp tegen dat zij zich pas in 2009 juridisch had laten adviseren. Het Hof oordeelde dat dit voor rekening en risico van de koper diende te komen.

Hoewel deze uitspraak niet schokkend is – de verjaringsregels zijn door het Hof toegepast conform wet en rechtspraak – blijkt maar weer dat het inwinnen van tijdig juridisch advies in het geval men meent schade te hebben geleden, zeer belangrijk is. Te lang wachten kan ernstige gevolgen hebben voor de haalbaarheid van uw schadeclaim. Laat u daarom tijdig voorlichten onder meer omtrent aspecten van verjaring zodat u weet welke termijnen in uw dossier lopen!

Marc Rooijen

Marc Rooijen voltooide de Master opleidingen Civiel recht en Togamaster aan de Universiteit Maastricht. Met ingang van 1 september 2009 is Marc in dienst bij Aben & Slag Advocaten. Hij houdt zich in hoofdzaak bezig met het procederen voor en het adviseren van commerciële partijen en overheden.