In Vastgoed & overheid

Invoering ‘Omgevingswet’ opnieuw uitgesteld!

Door Thijs Zusterzeel, geplaatst op 10 oktober 2017 in Vastgoed & overheid

De invoering van de nieuwe Omgevingswet houdt de gemoederen in Nederland al een behoorlijke tijd bezig. In het nieuwsitem op onze website van 31 mei 2016 berichtten wij u al dat de Minister van Infrastructuur en Milieu (mevrouw Schultz van Haegen) er naar streefde om de nieuwe Omgevingswet in ‘het voorjaar van 2019’ in werking te laten treden.

Inmiddels zijn er over dit onderwerp echter (opnieuw) Kamervragen gesteld, die de Minister op 22 september jl. heeft beantwoord (Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, nr. 36). Waar de Minister op dat moment nog geen duidelijkheid kon geven over de vraag of de inwerkingtreding van de Omgevingswet opnieuw zou worden uitgesteld en zo ja, tot wanneer, is de spreekwoordelijke kogel thans ‘door de kerk’.

In goed onderling overleg met de provincies, gemeenten en waterschappen is bekend gemaakt dat de nieuwe datum van inwerkingtreding 1 januari 2021wordt. Als reden hiervoor wordt medegedeeld dat er meer tijd nodig is om de wetgeving zorgvuldig te kunnen afronden. Het gaat immers om een grote wetgevingsoperatie met verschillende onderdelen die gelijktijdig worden ontworpen, aldus de Minister. Er moet immers worden bedacht dat er naast de Wet ook nog sprake is van vier Algemene Maatregelen van Bestuur, één Ministeriële regeling, een Invoeringswet alsmede vier Aanvullingswetten. Wat daar voor dit moment ook allemaal van zij; we moeten nog even geduld hebben!

Uiteraard kunt u zowel over het huidige omgevingsrecht als over de aanstaande Omgevingswet contact opnemen met de Vastgoed en Overheid specialisten van Aben & Slag advocaten. Zij kunnen u in beide situaties op adequate wijze van juridisch advies voorzien. Over het verdere verloop van de wetgevingsprocedure houden wij u uiteraard weer op de gebruikelijke wijze op de hoogte.

Voor vragen over dit artikel kunt u contact opnemen met mr. ing. M.Th.M. (Thijs) Zusterzeel (0495 – 536 138 / tzusterzeel@abenslag.nl).

Thijs Zusterzeel

Thijs Zusterzeel is al sinds februari 1999 werkzaam in de rechtspraktijk; tot augustus 2009 bij verschillende gemeentelijke overheidsorganisaties en aansluitend als advocaat bij Aben & Slag advocaten.