In Vastgoed & overheid

Huurverlaging door de coronacrisis

Door Malou van Vroonhoven, geplaatst op 2 juni 2020 in Vastgoed & overheid

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland heeft in haar vonnis van 27 mei 2020 bepaald dat huurders met een beroep op de coronacrisis – onder omstandigheden – aanspraak kunnen maken op huurverlaging.

sign-pen-business-document-48148

Het geschil

In de onderhavige uitspraak betrof het een geschil tussen een vastgoedondernemer genaamd Sigismund B.V. (hierna: ‘Sigismund’) en Inbev Nederland N.V. (hierna: ‘Inbev’), een wereldwijd opererende bierbrouwer, ten aanzien van de huur van een bedrijfspand. Inbev heeft het gehuurde op haar beurt onderverhuurd aan een horecaondernemer, welke in het pand een bruin café exploiteert.

Volgens de voorzieningenrechter staat vast dat Inbev en haar onderhuurder door de coronamaatregelen huurgenot missen.

Het oordeel

Gelet op deze omstandigheden beroept Inbev zich – naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter – terecht op het feit dat een sluiting van het gehuurde als gevolg van een overheidsmaatregel zoals die in het geval van de coronacrisis aan de orde zijn, een gebrek vormt in de zin van artikel 7:204 van het Burgerlijk Wetboek. Hierdoor kan een huurder op grond van artikel 7:207 van het Burgerlijk Wetboek in beginsel – met terugwerkende kracht – aanspraak kan maken op huurvermindering.

Hierbij heeft de voorzieningenrechter tevens geoordeeld dat een vermindering met één derde deel van de huurprijs – zoals door Inbev werd gevorderd – voorshands niet onredelijk voorkomt.

Conclusie

De voorzieningenrechter heeft een huurvermindering van één derde in dit geval redelijk geacht. Deze uitspraak biedt ook voor andere huurders kansen om, met een beroep op de coronacrisis, aanspraak te maken op huurvermindering.

Voor verhuurders brengt deze uitspraak met zich mee dat zij in ieder geval betaling van een deel van de huurprijs kunnen verlangen van dergelijke door de coronacrisis ‘getroffen’ huurders.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze uitspraak? Wij adviseren u graag over uw rechten en plichten als huurder dan wel verhuurder. Ook voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. mr. Malou van Vroonhoven (mvroonhoven@abenslag.nl of via het telefoonnummer 0495 – 53 61 38).

Malou van Vroonhoven

Malou van Vroonhoven heeft Ondernemingsrecht gestudeerd aan Tilburg University. Gedurende haar studie heeft zij een exchangeprogramma gevolgd aan de University of Hull, gelegen in het Verenigd Koninkrijk.