In Seminar

Huurrecht en de gevolgen van de coronacrisis

Door Deborah Reijnart, geplaatst op 4 mei 2021 in Seminar

Wat zijn uw rechten en plichten als huurder en/of verhuurder uit hoofde van uw huurovereenkomst, gelet op de gevolgen van de coronacrisis? In hoeverre is een huurder verplicht om, ondanks de sluiting van overheidswege, de huur te betalen en aan haar andere verplichtingen te voldoen? In hoeverre kan een verhuurder nakoming van de verplichtingen van een huurder vorderen.

Deze vragen zijn momenteel actueel en worden besproken in het webinar Huurrecht en de gevolgen van de coronacrisis (klik hier).

Het webinar is gegeven door Deborah Reijnart en Ton Hendriks, beiden gespecialiseerd in huurrecht.

Deborah Reijnart

Deborah Reijnart heeft zich volledig toegelegd op het civiel bouwrecht, huurrecht en handelsrecht als ook het verbintenissenrecht. Regelmatig treedt zij op als belangenbehartiger voor verhuurders (commerciële verhuurders en woningcoöperaties).