In Arbeidsrecht

Het “voorwaardelijk” ontslag op staande voet; een bevredigende oplossing die voldoet aan de wettelijke vereisten?

Door Aben Slag, geplaatst op 6 april 2022 in Arbeidsrecht

Het ontslag op staande voet wordt ook wel de “arbeidsrechtelijke doodstraf” genoemd. Het betreft een ultimum remedium. Het geven van een ontslag op staande voet brengt nogal wat risico’s met zich mee. Indien het ontslag op staande voet namelijk ten onrechte is gegeven, kan de kantonrechter op verzoek van de werknemer het ontslag vernietigen dan wel een billijke vergoeding toekennen. Het komt dan ook geregeld voor dat een werkgever een “voorwaardelijk” ontslag op staande voet geeft om de risico’s voor beide partijen te verkleinen. Het is echter de vraag of dit juridisch wel kan. Over deze vraag heeft de rechtbank Noord-Holland zich recentelijk gebogen.

Wettelijke vereisten en gevolgen van ontslag op staande voet

Een werknemer kan op staande voet worden ontslagen wanneer sprake is van een dringende reden en de arbeidsovereenkomst onverwijld wordt opgezegd onder onverwijlde mededeling van de reden daarvan.  De gevolgen voor een werknemer zijn groot. Zo heeft de werknemer geen recht meer op een uitkering bij het UWV, geldt er geen opzegtermijn en heeft de werknemer mogelijk geen recht op een transitievergoeding. Gezien de gevolgen van een ontslag op staande voet, is de kans groot dat de werknemer het ontslag aanvecht bij de kantonrechter. Indien blijkt dat het ontslag ten onrechte is gegeven, kunnen de kosten voor de werkgever flink oplopen. 

Gerechtelijke procedure voorkomen

Om een gerechtelijke procedure te voorkomen wordt vaak gekozen voor een “voorwaardelijk” ontslag op staande voet. Bij het geven van het voorwaardelijk ontslag op staande voet krijgt de werknemer nog eenmaal de mogelijkheid om akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst. Gaat de werknemer hier niet mee akkoord, dan wordt het ontslag op staande voet onvoorwaardelijk. Het voordeel van een vaststellingsovereenkomst is dat de werkgever niet met een gerechtelijke procedure wordt geconfronteerd (met alle gevolgen van dien) en de werknemer meer kans maakt op een uitkering bij het UWV. Het is echter de vraag of het ontslag op staande voet in deze vorm nog wel voldoet aan de wettelijke vereisten. Heeft de werkgever wel voortvarend genoeg gehandeld?

De gedachte hierachter is dat met een voorwaardelijk ontslag op staande voet een meer bevredigende oplossing wordt gegeven.

Uitspraak rechtbank Noord-Holland 

De rechtbank Noord-Holland heeft in haar uitspraak van 20 januari 2022 overwogen dat de voorwaardelijkheid van een ontslag op staande voet de onverwijldheid niet in de weg hoeft te staan. De gedachte hierachter is dat met een voorwaardelijk ontslag op staande voet een meer bevredigende oplossing wordt gegeven. In casu had de werkgever de werknemer slechts een korte bedenktermijn gegeven van vier dagen. Gedurende de bedenktermijn werd de werknemer geschorst of op non-actief gesteld. Tevens had de werkgever medegedeeld dat het ontslag op staande voet na afloop van de bedenktermijn direct zou ingaan. Volgens de rechtbank staat in die situatie het aanbieden van een vaststellingovereenkomst het geven van een rechtsgeldig ontslag op staande voet niet in de weg.

Meer informatie?

Het geven van een ontslag op staande voet brengt veel risico’s met zich mee, zelfs als deze voorwaardelijk wordt gegeven. Bent u op staande voet ontslagen of wilt u een werknemer al dan niet voorwaardelijk op staande voet ontslaan? Wij helpen u graag verder. U kunt contact opnemen met een van de advocaten van Aben & Slag Advocaten via het telefoonnummer 0495-536138 (Weert) of 0492-749990 (Helmond) of via het e-mailadres info@abenslag.nl

Aben Slag

Aben & Slag Advocaten is een vooraanstaand advocatenkantoor met een groot aantal juridische specialisten ondersteund door een sterke back office. De ideale partner voor al uw juridische zaken.