In Arbeidsrecht

Hervormingen van het concurrentiebeding in aantocht

Door Aben Slag, geplaatst op 19 juni 2023 in Arbeidsrecht

Op 2 juni 2023 heeft Minister Van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid via een kamerbrief bekendgemaakt dat de wetgeving omtrent het concurrentiebeding middels een wetsvoorstel zal worden hervormd. Met de hervorming wil de Minister het nodeloos gebruik van het concurrentiebeding in de toekomst voorkomen, zodat de arbeidsmobiliteit niet onnodig wordt geremd en het concurrentiebeding alleen ter werkelijke bescherming van een noodzakelijk bedrijfsbelang wordt ingezet. Op dit moment is het gebruik van het concurrentiebeding namelijk zodanig breed dat het werknemers beperkt om van baan te verwisselen en het voor werkgevers moeilijker is om nieuw personeel aan te nemen.

De Minister geeft aan dat zij met de hervorming wil voorkomen dat een concurrentiebeding standaard, zonder noodzaak, in een arbeidsovereenkomst wordt opgenomen. Dit zal zowel werknemers als werkgevers die nieuw personeel willen aantrekken, helpen. Het blijft daarbij wel mogelijk voor werkgevers om middels een concurrentiebeding hun bedrijfsdebiet te beschermen, zoals bijzondere kennis en inzichten en zakelijke relaties. Ook wil de Minister de rechtszekerheid ten aanzien van het gebruik van het concurrentiebeding vergroten: op voorhand dient voor partijen duidelijker te zijn wanneer een concurrentiebeding kan worden opgenomen en wanneer het kan worden ingeroepen door een werkgever.

Gelet op het voornoemde heeft de Minister de volgende concrete wijzigingen aangekondigd welke nader zullen worden uitgewerkt:

• het wettelijk begrenzen van het concurrentiebeding in duur;
• het verplicht opnemen in het concurrentiebeding van een geografisch bereik, gespecificeerd en gemotiveerd;
• het bij arbeidsovereenkomsten van onbepaalde tijd verplicht opnemen van een motivering van ‘het zwaarwichtig bedrijfsbelang’ van het concurrentiebeding, zoals dat thans al het geval is voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd;
• het door de werkgever, bij het succesvol inroepen van het concurrentiebeding, in beginsel betalen van een vergoeding, vastgesteld op een bij wettelijk voorschrift bepaald percentage van het laatste verdiende salaris van de werknemer.

Het wetsvoorstel tot modernisering van het concurrentiebeding zal naar verwachting eind 2023 aan worden geboden voor internetconsultatie. Daarna zal meer duidelijk worden omtrent de concrete uitwerking van de wetswijziging.

Aben Slag

Aben & Slag Advocaten is een vooraanstaand advocatenkantoor met een groot aantal juridische specialisten ondersteund door een sterke back office. De ideale partner voor al uw juridische zaken.