In Personen & familierecht

Help, wat nu? De fiscale aftrekbaarheid van mijn partneralimentatie en de ondernemersaftrek worden beperkt.

Door Aben Slag, geplaatst op 30 januari 2020 in Personen & familierecht

Per 1 januari jl. is de eerste stap gezet in het beperken van de fiscale aftrekbaarheid van partneralimentatie, de hypotheekrente en de verlaging van de ondernemersaftrek. Voor veel alimentatiebetalers een reden om de partneralimentatie opnieuw te laten beoordelen. Gaat u netto meer betalen?

Naast de Wet Herziening Partneralimentatie, waarin de duur van de partneralimentatie wordt verkort, is per 1 januari jl. nog een belangrijke wijziging ingegaan. De fiscale aftrekbaarheid van partneralimentatie is namelijk beperkt, waardoor u netto meer partneralimentatie betaalt. Met name is deze maatregel voelbaar voor mensen met hogere inkomens (ca. > € 68.500,- bruto per jaar). Het tarief waartegen partneralimentatie kan worden afgetrokken is namelijk per 1 januari 2020 teruggebracht tot maximaal 46% (in 2019 nog 51,75%). Jaarlijks wordt dit tarief verder teruggebracht tot uiteindelijk een tarief van 37,5% per 1 januari 2023. Een rekenvoorbeeld. In 2019 betaalde de alimentatiebetaler met een inkomen boven de € 68.500,- voor iedere € 500,- partneralimentatie een bedrag van € 241,25 netto. Per 1 januari 2023 is dit nettobedrag opgelopen tot € 315,-. Iedere € 500,- aan betaalde partneralimentatie kost u als alimentatiebetaler in 2023 ca. € 74,- meer dan in 2019. Bij een partneralimentatie van € 500,- per maand bedraagt het verschil op jaarbasis dus al € 888,- en dat voor ieder jaar dat de alimentatie voortduurt. Een mogelijk gevolg hiervan is dat u door deze maatregel meer betaalt dan uw draagkracht toelaat en dus te veel betaalt.

Belastingplan van het kabinet

Bovendien maakt deze maatregel onderdeel uit van het belastingplan van het kabinet, waarin niet alleen de fiscale aftrekbaarheid van partneralimentatie wordt beperkt. Ook het maximaal tarief voor de hypotheekrente wordt op dezelfde manier verlaagd en voor ondernemers verandert nog veel meer. De tariefcorrectie geldt namelijk ook voor de mkb-winstvrijstelling en de ondernemersaftrek zoals de zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Ook deze fiscale gevolgen zijn van invloed op de draagkracht voor partneralimentatie.

Deze fiscale maatregelen kunnen aanleiding zijn om de partneralimentatie te wijzigen in overleg of via de rechtbank. Let er daarbij wel op dat bij een nieuwe beoordeling van de partneralimentatie alle omstandigheden, die zich op dat moment voordoen, aan bod komen. Dus ook een eventueel hoger of lager inkomen van uzelf of uw ex-partner of nieuwe lasten. Al deze omstandigheden zijn van invloed op de uiteindelijk te betalen partneralimentatie. Het is dus heel belangrijk om u eerst goed te laten voorlichten en te bekijken of een nieuwe beoordeling van de partneralimentatie in uw situatie (financieel) interessant is.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met mw. mr. D.J.M. (Daniëlle) Kuppens (dkuppens@abenslag.nl of 0495-536138).

Aben Slag

Aben & Slag Advocaten is een vooraanstaand advocatenkantoor met een groot aantal juridische specialisten ondersteund door een sterke back office. De ideale partner voor al uw juridische zaken.