In Personen & familierecht

Gevolgen nieuw huwelijksvermogensrecht voor samenwoners

Door Aben Slag, geplaatst op 7 november 2016 in Personen & familierecht

Zoals misschien al bekend ligt er in Den Haag een wetsvoorstel met een nieuw huwelijksvermogensrecht (wetsvoorstel 33 987). Als er straks wordt getrouwd zonder huwelijksvoorwaarden dan is er niet langer meer sprake van een algehele gemeenschap van goederen, maar een beperkte gemeenschap van goederen. De voorhuwelijkse bezittingen en schulden vallen niet langer meer in de huwelijksgemeenschap. Echter, voor samenwoners met een eenvoudige gemeenschap die gaan trouwen wordt opmerkelijk genoeg een uitzondering gemaakt (art. 1:94 lid 2 nieuw BW).

Heeft u als samenwoners bijvoorbeeld samen een huis gekocht, dan vormt dit huis een eenvoudige gemeenschap. Sommige samenwoners zijn ieder voor de helft eigenaar, maar er bestaan ook samenwoners die een andere verdeling hebben vastgelegd, bijvoorbeeld 60/40 of 70/30. In wetsvoorstel 33 987 is nu opgenomen dat als samenwoners met eenvoudige gemeenschap gaan trouwen, deze eenvoudige gemeenschap ineens een huwelijksgemeenschap wordt. Gedacht kan worden: gemeenschap is gemeenschap. Echter, deze transformatie naar een huwelijksgemeenschap kan grote gevolgen hebben in het geval dat bij ontbinding van het huwelijk een tekort is ontstaan. Dit tekort (bijvoorbeeld als één van de twee echtgenoten de hypotheekrente of aflossing niet heeft betaald) moet hierdoor samen worden gedragen. Was de woning een eenvoudige gemeenschap gebleven, dan was het tekort voor rekening van alleen de veroorzaker gekomen. Daarnaast komt een afwijkende verdeling (bijv. 60/40) te vervallen bij een huwelijksgemeenschap. Dus ook al hebben samenwoners bewust afgeweken van een 50/50 verdeling, door te trouwen wordt je als echtgenoot voor 50% eigenaar! Als laatste, maar niet minder belangrijk, heeft ook een faillissement van één van de twee echtgenoten verstrekkende gevolgen. Een huwelijksgemeenschap valt namelijk sowieso in de failliete boedel, terwijl er bij een eenvoudige gemeenschap mogelijkheden blijven om deze gemeenschap (deels) uit de failliete boedel terug te nemen.

Bovenstaande gevolgen kunnen voorkomen worden, maar daarvoor is noodzakelijk dat samenwoners voordat zij besluiten om te gaan trouwen huwelijksvoorwaarden maken. Laat u daarom als aanstaande echtgenoten goed voorlichten over de gevolgen van het nieuw huwelijksvermogensrecht voor uw situatie!

Voor vragen over dit artikel kunt u contact opnemen met mr. D.J.M. (Daniëlle) Kuppens (0495 – 53 61 38 / dkuppens@abenslag.nl

Aben Slag

Aben & Slag Advocaten is een vooraanstaand advocatenkantoor met een groot aantal juridische specialisten ondersteund door een sterke back office. De ideale partner voor al uw juridische zaken.