In Handelsrecht & procederen

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch tikt Pensioenfonds Vervoer op de vingers

Door Thom Alblas, geplaatst op 10 november 2017 in Handelsrecht & procederen

In een deze week gewezen arrest heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, in navolging van de Rechtbank Limburg, korte metten gemaakt met de conflictenregeling in het verplichtstellingsbesluit van het Pensioenfonds Vervoer. Een klant van ons kantoor welke een uitzendonderneming exploiteert, werd door het Pensioenfonds Vervoer tot substantiële betaling aangesproken, omdat het Pensioenfonds de mening was toegedaan dat de klant voor minder dan 25% van het bruto jaarloon zou uitzenden naar ondernemingen die niet onder de verplichtstelling van het Pensioenfonds Vervoer vallen. Daarmee was de klant volgens het Pensioenfonds Vervoer verplicht aangesloten bij Pensioenfonds Vervoer. Het Gerechtshof heeft echter, net als de Rechtbank reeds eerder oordeelde, geoordeeld dat uit het 25%-criterium dat in het verplichtstellingsbesluit van Pensioenfonds Vervoer is opgenomen, niet zonder meer kan worden afgeleid en aangenomen dat het bruto jaarloon als parameter dient te worden aangewend voor de invulling en berekening van dit criterium. Het Pensioenfonds heeft als het ware al jarenlang de verkeerde liniaal gebruikt, althans de verkeerde meeteenheid afgelezen!

Voor vragen over dit specifieke aspect, of over verplichtstellingen van pensioenfondsen in het algemeen, neem dan gerust contact op met mr. R.G.H. Bongers, bereikbaar via 0495-536138 of rbongers@abenslag.nl