In Arbeidsrecht

Geen matiging transitievergoeding voor AOW-naderende werknemer

Door Aben Slag, geplaatst op 30 augustus 2017 in Arbeidsrecht

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid op 1 juli 2015 heeft iedere werknemer die minimaal 24 maanden in dienst is van de werkgever en van wie het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd recht op een transitievergoeding.

De werkgever is geen transitievergoeding verschuldigd indien het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd de reden is dat het dienstverband wordt beëindigd.

Onlangs heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2017:3263) bepaald dat het feit dat de werknemer de AOW-leeftijd nadert geen reden is om een lagere transitievergoeding toe te kennen. De werkgever is geen transitievergoeding verschuldigd als het dienstverband eindigt op of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Het argument dat de werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd nadert bijna een uitkering krijgt en hierdoor geen compensatie voor ontslag in de vorm van een transitievergoeding hoeft te krijgen houdt dan ook geen stand. Volgens het Gerechtshof staat de transitievergoeding namelijk los van de schade of het inkomensverlies dat de werknemer lijdt door het ontslag.

“Laat u als werkgever dus goed voorlichten over de gevolgen van een ontslag alvorens u hiertoe overgaat.”

Laat u als werkgever dus goed voorlichten over de gevolgen van een ontslag alvorens u hiertoe overgaat. In bepaalde situaties, zoals in casu bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch waarin na 104 weken arbeidsongeschiktheid geen loondoorbetalingsverplichting meer bestond, kan het verstandig zijn om de “arbeidsovereenkomst” slapend te houden totdat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd zou hebben bereikt. Bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd kan de arbeidsovereenkomst immers worden opgezegd zonder dat een transitievergoeding verschuldigd is.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, neem dan gerust contact op met onze arbeidsrechtspecialist mevrouw mr. drs. J.A. (Jane) van Soolingen, bereikbaar via 0495-536138 of via jsoolingen@abenslag.nl.

Aben Slag

Aben & Slag Advocaten is een vooraanstaand advocatenkantoor met een groot aantal juridische specialisten ondersteund door een sterke back office. De ideale partner voor al uw juridische zaken.