In Arbeidsrecht

Geen compensatie voor het innemen van een leaseauto tijdens ziekte

Door Malou van Vroonhoven, geplaatst op 31 augustus 2021 in Arbeidsrecht

Mag een door werkgever verstrekte leaseauto, welke ook in privé mag worden gebruikt, bij volledige arbeidsongeschiktheid worden ingenomen? Zo ja, is werkgever dan een vergoeding voor het verlies van de leaseauto verschuldigd? Dat zijn de vragen die centraal stonden in een recente uitspraak van het Gerechtshof Den Haag.

Achtergrond en feiten

Voor de uitspraak was, onder andere, relevant dat de werknemer sinds 1 november 1997 in dienst was bij werkgever. Bij de ondertekening van de arbeidsovereenkomst is de werknemer akkoord gegaan met de geldende arbeidsvoorwaarden zoals weergegeven in het arbeidsreglement (lees: de personeelsgids). In de personeelsgids is een regeling opgenomen welke bepaald dat wanneer een werknemer ziek c.q. arbeidsongeschikt is, na zes maanden arbeidsongeschiktheid de leaseauto moet worden ingeleverd.

Sinds 4 april 2018 is de werknemer volledig arbeidsongeschikt, waarna op 19 november 2018 de leaseauto door werkgever bij werknemer is opgehaald.

Werknemer is van mening dat werkgever de leaseauto niet had mogen innemen, nu het (compensatie voor) privégebruik van een leaseauto moet worden aangemerkt als loon in de zin van artikel 7:629 Burgerlijk Wetboek en de werkgever derhalve gedurende twee jaar van de arbeidsongeschiktheid een doorbetalingsverplichting hiervan had.

“Er zijn dan ook géén aanwijzingen dat het privégebruik van een leaseauto valt onder het recht op loon bij ziekte.”

De beoordeling

Artikel 7:629 Burgerlijk Wetboek bepaalt kort gezegd dat een werknemer gedurende een periode van twee jaar (104 weken) recht houdt op 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon indien hij de bedongen arbeid niet heeft verricht als gevolg van arbeidsongeschiktheid.

Het gerechtshof heeft geoordeeld dat dit artikel 7:629 Burgerlijk Wetboek géén aanspraak geeft op andere loonvormen dan geld. Er zijn dan ook géén aanwijzingen dat het privégebruik van een leaseauto valt onder het recht op loon bij ziekte.

Nu in de personeelsgids was opgenomen dat het privégebruik van de leaseauto na zes maanden zou eindigen, is werkgever geen vergoeding voor het verlies van dit privégebruik verschuldigd. Indien een dergelijke bepaling niet in de personeelsgids was opgenomen, was de uitkomst van de uitspraak wellicht anders geweest.

Tot slot

Gelet op deze uitspraak is het raadzaam om in bijvoorbeeld een arbeidsvoorwaardenreglement of een leaseovereenkomst nadere afspraken te maken over de mogelijkheden om een leaseauto te mogen innemen. Heeft u voor het vastleggen van dergelijke afspraken behoefte aan advies? Of heeft u vragen naar aanleiding van deze uitspraak? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze advocaten via het telefoonnummer 0495 – 53 61 38.

Malou van Vroonhoven

Malou van Vroonhoven heeft Ondernemingsrecht gestudeerd aan Tilburg University. Gedurende haar studie heeft zij een exchangeprogramma gevolgd aan de University of Hull, gelegen in het Verenigd Koninkrijk.