In

In beginsel is de schuldenaar vrij om te bepalen wat er in een akkoord komt te staan en wat hij zijn schuldeisers/aandeelhouders dus “aanbiedt”. Een akkoord kan verregaande wijzigingen in de rechten van schuldeisers/aandeelhouders inhouden. Meer concreet gaat het om een wijziging van het recht van een schuldeiser om nakoming door de schuldenaar van de op hem rustende verplichtingen af te dwingen. Daarbij moet gedacht worden aan:

  • een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van een openstaande vordering. De schuldenaar wordt dan geheel of gedeeltelijk van zijn betalingsverplichting verlost en het recht van de schuldeiser om (volledige) betaling te vorderen vervalt;
  • een uitstel van betaling. De schuldenaar krijgt meer tijd om aan zijn betalingsverplichting te voldoen en de schuldeiser kan de betaling op het oorspronkelijk afgesproken moment niet (meer) afdwingen.

Aan de rechten van werknemers kunnen geen wijzigingen aangebracht worden. De rechtspositie van werknemers blijft hiermee geborgd.