In

Op verzoek van de schuldenaar of van de schuldeisers kan de herstructureringsdeskundige de mogelijkheden van een akkoord onderzoeken. Bovendien kan hij een voorstel voor een akkoord doen aan de schuldeisers/aandeelhouders. De herstructureringsdeskundige heeft hiervoor dezelfde bevoegdheid als die de WHOA toekent aan de schuldenaar.