In

Een akkoord kan ook de rechten van aandeelhouders wijzigen. Denk hierbij aan een ‘debt for equity swap’, waarbij de vordering van een schuldeiser wordt omgezet in eigen vermogen/een aandelenbelang. De schuldeiser krijgt daarmee zeggenschap binnen de vennootschap. Dit betekent dat het aandelenbelang en de daaraan verbonden zeggenschap van de reeds bestaande aandeelhouders verwateren.

Normaliter is voor het uitgeven van aandelen een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders nodig. Bestaande aandeelhouders hebben een voorkeursrecht. In het kader van de totstandkoming van een dwangakkoord, blijven deze regels echter buiten toepassing.