In

In het akkoord moet de schuldenaar aan zijn concurrente schuldeisers, vaak zijnde de gewone handelscrediteuren, een aanbod doen waarbij zij ten minste 20% van hun vordering voldaan krijgen. Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort, dienen deze schuldeisers (die minder dan 20% krijgen aangeboden) in een aparte klasse ingedeeld te worden.

De betrokken schuldeisers dienen daarnaast te stemmen over het aangeboden akkoord. Indien het akkoord voldoende stemmen krijgt, al dan niet per klasse, kan het akkoord worden vastgesteld door de rechtbank. Voor het aannemen van het akkoord dient 2/3 van de in de klasse betrokken schuldenlast (dus de hoogte van de schulden, niet het aantal schuldeisers) voor te stemmen. Uiteraard kan een schuldeiser zich ter zake laten bijstaan / adviseren door een deskundige.