In

Als aan de vereisten voor de (in)stemming van het akkoord door de schuldeisers is voldaan, dan wordt het akkoord ter homologatie aan de rechtbank aangeboden. De rechtbank gaat dan over tot toetsing van een aantal vereisten c.q. voorwaarden:

  1. Het akkoord is nodig om een faillissement te voorkomen;
  2. Het akkoord is haalbaar;
  3. Het akkoord leidt niet tot een nadeligere positie voor één van de betrokken klassen schuldeisers afgezet tegen een faillissementssituatie;
  4. De baten worden evenredig verdeeld tussen de betrokken schuldeisers.