In

Bij het vaststellen van de stemuitslag wordt alleen gekeken naar de schuldeisers/aandeelhouders die daadwerkelijk hebben gestemd. Vereist is dat het akkoord wordt gesteund door een groep schuldeisers die ten minste twee derde vertegenwoordigt van het totaalbedrag aan vorderingen binnen de klasse. Voor aandeelhouders is bepalend dat de instemmende aandeelhouders samen ten minste twee derde vertegenwoordigen van het totale bedrag aan geplaatst kapitaal binnen de klasse.