In

Bij Koninklijk besluit van 26 oktober 2020 is vastgesteld dat de wet met ingang van 1 januari 2021 in werking treedt. Vanaf 1 januari 2021 kan gebruik worden gemaakt van het WHOA traject.