In

De schuldenaar mag zijn schuldeisers verdelen in verschillende categorieën in het geval dat de schuldeisers niet in een vergelijkbare positie verkeren. Schuldeisers verschillen van positie als zij bijvoorbeeld een zekerheidsrecht, retentierecht of een eigendomsvoorbehoud hebben bedongen. De schuldenaar heeft ook de mogelijkheid om een categorie schuldeisers weer verder onder te verdelen in verschillende klassen. Aan elke klasse wordt dan een ander aanbod gedaan om de schulden te herstructureren. Het akkoord moet in zijn geheel wel redelijk blijven. Hier ziet de rechtbank op toe.