In

De WHOA ziet primair op ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast insolvent dreigen te raken maar beschikken over bedrijfsactiviteiten die in de kern nog wel levensvatbaar zijn. Die ondernemingen hebben de mogelijkheid om een akkoord te sluiten met schuldeisers, waarmee de schuldenlast geherstructureerd wordt.