In

Het akkoord kan zien op alle schuldeisers en aandeelhouders van een onderneming. Het is echter ook mogelijk om slechts één groep of een beperkt aantal groepen van schuldeisers en aandeelhouders te betrekken bij een akkoord. De schuldeisers worden dan in feite verdeeld in klassen, waarbij slechts aan enkele klassen een akkoord wordt aangeboden. Een voorbeeld: een akkoord wordt slechts aangeboden aan alle financiers met zekerheidsrechten. De schulden van “reguliere” concurrente crediteuren blijven dan buiten het akkoord. De bij de onderneming betrokken werknemers kunnen niet door middel van een akkoord worden ‘weggesaneerd’.