In

Ook de preferente schuldeisers en zekerheidsgerechtigde (meestal de bank) kunnen worden betrokken in een WHOA-akkoord. Omdat er in dat geval sprake is van verschillende “soorten” schuldeisers die niet tot dezelfde rang behoren, moeten alle schuldeisers in verschillende klassen worden ingedeeld. Denk dan aan klassen voor preferente schuldeisers, schuldeisers met eigendomsvoorbehoud of een retentierecht en concurrente schuldeisers.