In

In het kader van de WHOA kunnen verschillende verzoeken ingediend worden bij de rechtbank. Daarvoor is bijstand van een advocaat verplicht. Zo is voor het verzoek tot homologatie van het akkoord bijstand van een advocaat vereist, alsook voor het verzoek tot afkondiging van een afkoelingsperiode.