In

De uitslag van de stemming wordt in een verslag vastgelegd. De schuldenaar dient daarna een homologatieverzoek in bij de rechtbank. De schuldenaar dient het verslag dan bij de rechtbank te deponeren. De rechtbank neemt dan het homologatieverzoek in behandeling. De rechtbank controleert of aan de voorwaarden is voldaan en zal dan het akkoord goedkeuren. Dit proces bij de rechtbank wordt homologatie genoemd; goedkeuring van het akkoord door de rechter.