In

Zowel de schuldenaar als de schuldeisers/aandeelhouders kunnen een WHOA-procedure starten. Zodra de schuldenaar start met de voorbereidingen van een akkoord, kan hij een verklaring deponeren bij de rechtbank. Na deze deponering is de rechtbank op de hoogte van het saneringstraject. De schuldenaar kan de rechtbank daarbij ook verzoeken om bijvoorbeeld een afkoelingsperiode in te stellen. Na deze “voorbereidingsfase” kan de schuldenaar het akkoord aanbieden aan zijn schuldeisers/aandeelhouders.

Schuldeisers kunnen ook zelfstandig de totstandkoming van een akkoord initiëren door aan de rechtbank te vragen om een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. Ook de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging en de schuldenaar zelf hebben deze bevoegdheid. Deze herstructureringsdeskundige kan een akkoord voorbereiden en dit voorleggen aan de schuldeisers.