In Handelsrecht & procederen

Externe advocaatkeuze te ver beperkt door rechtsbijstandverzekeraars?

Door Marc Rooijen, geplaatst op 15 februari 2019 in Handelsrecht & procederen

Rechtsbijstandverzekeraars hanteren voor het inschakelen van externe onafhankelijke advocaten vergoedingen die beperkt worden tot een maximum en in combinatie met een ‘eigen risico’. Dit weliswaar om de kosten voor rechtsbijstandverzekeraars in de hand te houden en de premies voor consumenten betaalbaar, maar als je de kwaliteit van juristen bij deze rechtsbijstandverzekeraars vergelijkt met die van onafhankelijke advocaten roept die vragen op, aldus Europarlementariër Sophia in ’t Veld. Dit was reden om hierover vragen te stellen aan de Europese Commissie.

Het recht op vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandverzekering wordt gezien als een fundamenteel recht van de verzekerde, maar uit onderzoek van de Consumentenbond (September, 2018) blijkt dat de drempel van een dergelijke vrije keuze zo hoog is dat het financieel erg onaantrekkelijk wordt om een advocaat in te schakelen. Dit omdat, zo blijkt uit het onderzoek van de Consumentenbond, alle dertig rechtsbijstandverzekeraars maxima hanteren voor ‘externe kosten’ die bij het wettelijk verplicht zijn van een advocaat variëren van 15.000 tot 100.000 euro, met een gemiddeld ‘eigen risico’ van 175 euro. Wanneer inschakeling van een advocaat niet wettelijk verplicht is, liggen deze maxima slechts tussen de 3.000 en 6.050 euro. Ook dan is een ‘eigen risico’ van toepassing.

Door het dusdanig onaantrekkelijk maken van een onafhankelijke advocaat kiezen veel consumenten voor de jurist van de verzekeraar, maar of een dergelijke verzekeringsjurist er alles uit haalt voor zijn cliënt trekt de Consumentenbond in twijfel. 1550 ondervraagde verzekerden zijn namelijk slechts gematigd positief over de juridische steun die de rechtsbijstandverzekeraar biedt en hierbij kritisch over de geleverde inspanning.

Het Europese hof heeft in 2011 in de zaak Gebhard Stark tegen D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG bepaald dat ‘zowel lidstaten als verzekeraars de vergoedingen van rechtsbijstandverzekeringen mogen beperken, zolang de vrije advocaatkeuze maar niet illusoir wordt.’ Met de vraag die nu voorligt bij de Europese Commissie lijkt dat een dergelijke vrije keuze niet altijd beschikbaar is. Een antwoord hierop is overigens niet te verwachten vóór eind maart.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel dan kunt u (vrijblijvend) contact opnemen met mr. M.M.M. (Marc) Rooijen: mrooijen@abenslag.nl / 0495 536 138

Marc Rooijen

Marc Rooijen voltooide de Master opleidingen Civiel recht en Togamaster aan de Universiteit Maastricht. Met ingang van 1 september 2009 is Marc in dienst bij Aben & Slag Advocaten. Hij houdt zich in hoofdzaak bezig met het procederen voor en het adviseren van commerciële partijen en overheden.