Kort geding aanspannen

Wilt u een kort geding aanspannen? Dan helpt Aben & Slag u hierbij graag. Wij zijn een vooraanstaand advocatenkantoor met een groot aantal juridische specialisten die ondersteund worden door een sterke back office. Op het moment dat u een kort geding wilt aanspannen komt u terecht bij onze expertise handelsrecht en procederen. De kort geding procedure is een zelfstandige procedure gericht op het verkrijgen van een voorlopige beslissing. Een kort geding aanspannen gebeurt voor de eiser ten alle tijden in het bijzijn van een advocaat, voor de gedaagde is dit niet verplicht.

Wat is een kort geding?

Een kort geding is een kort durende civiele procedure voor spoedeisende zaken die naar hun aard snel beslist moeten worden. Een gewone rechtszaak duurt normaliter langer, aanzien hierbij eerst een schriftelijke behandeling plaatsvindt en partijen de gelegenheid hebben na de schriftelijke en mondelinge behandelingen deskundigen of getuigen te laten horen. Bij een kort geding is de procedure gericht op het verkrijgen van een voorlopige beslissing. De kort geding-rechter heeft geen gezag van gewijsde, dit betekent dat de rechter in een bodemprocedure nooit aan de beslissing in de kort geding procedure gebonden is.

In hoger beroep kort geding

Wanneer u niet eens bent met het vonnis van de kantonrechter kunt u in hoger beroep gaan, mits uw zaak over een bedrag van meer dan € 1750,- gaat. Bij een kort geding in hoger beroep legt u uw zaak voor een nieuwe, kort durende behandeling voor aan het gerechtshof. Dit dient te gebeuren binnen 4 weken na de uitspraak. Aben & Slag is de ideale partner voor uw juridische zaken. Ook voor overige juridische zaken zoals onder andere hulp bij scheiding, herstructurering en loonvordering.

Direct advies nodig?

Onze advocaten staan voor u klaar. Neem vrijblijvend contact op via de contactpagina.