Familie- en erfrecht

Iedereen krijgt wel eens te maken met een juridisch probleem in de persoonlijke levenssfeer. Of het nu een echtscheiding betreft, een omgangsregeling, een alimentatiekwestie of een erfrechtelijk probleem: het gaat telkens om kwesties die voor betrokkenen ingrijpend zijn en vaak met veel emoties gepaard gaan. De familierecht advocaten van Aben & Slag Advocaten beschikken over de benodigde vakinhoudelijke kennis en hebben ruime ervaring op deze gebieden. Daarbij bieden wij advies, begeleiding en ondersteuning, waarbij u centraal staat!

Regeling in der minne

Allereerst trachten wij het juridisch geschil in der minne voor u op te lossen. Een benadering die u veel tijd en de nodige kosten kan besparen. Bij een juridische procedure bij de rechtbank bent u namelijk griffierechten verschuldigd en zullen er de nodige schriftelijke (proces)stukken opgesteld en bij de rechtsbank ingediend moeten worden. Dit proberen wij – indien uw zaak dit toelaat – te voorkomen door allereerst met beide partijen om tafel te gaan zitten.

Wanneer een dergelijk overleg niet tot het voor u gewenste resultaat leidt of niet zinvol is, dan zullen wij een gerechtelijke procedure vanzelfsprekend niet uit de weg gaan!

Direct advies nodig?

Onze advocaten staan voor u klaar. Neem vrijblijvend contact op via de contactpagina.

“Daarbij bieden wij advies, begeleiding en
ondersteuning, waarbij u centraal staat!”

Procederen

Mediation

Onze advocaten hebben veel ervaring in het voeren van de diverse procedures, zowel bij rechtbanken als ook bij gerechtshoven. Of u nu een procedure wenst te starten, verweer dient te voeren in een door de wederpartij opgestarte procedure, of dat u hoger beroep bij het Gerechtshof wenst in te stellen: bij al deze gerechtelijke procedures zal door onze advocaten vakkundig worden gehandeld.

Overleg en terugkoppeling van de werkzaamheden, helderheid en transparantie staan bij ons voorop. Het team “Personen- en familierecht” kan u onder andere van dienst zijn op de volgende gebieden:

  • Echtscheidingen;
  • Beëindiging van samenlevingsverbanden;
  • Mediation;
  • Erfrecht;
  • Alimentatiekwesties;
  • Zorg- en contactregelingen;
  • Beschermingsmaatregelen (mentorschap, bewind, curatele);
  • Huwelijkse voorwaarden;
  • Gezagskwesties.

Een mediator kan er voor zorgdragen dat in onderling overleg wordt gezocht naar oplossingen, die voor alle partijen acceptabel en uitvoerbaar zijn. Steeds meer echtscheidingen en vermogensdelingen worden via de weg van mediation afgewikkeld. Een aantal van onze echtscheidingsadvocaten heeft hiervoor de specialisatieopleiding vFAS gevolgd en afgerond, en inmiddels een (jarenlange) ruime ervaring op het gebied van mediation opgebouwd. Daarbij zijn onze mediators lid van de Vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) en is één advocaat tevens NMI-gecertificeerd mediator.

Kosten

Wanneer u aanspraak zou kunnen maken op een zogenaamde “toevoeging” vermelden wij uitdrukkelijk dat ons kantoor geen gefinancierde rechtsbijstand verleent(toevoeging). Onze advocaten zullen met u afspraken maken over het uurtarief en de kosten van de (eventuele) procedure.

Ons laatste familie- en erfrecht nieuws

Wettelijke schuldsanering

Het onderwerp is al vaker voorbijgekomen op de website, de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (de Wsnp). Het is een onderwerp dat recent opnieuw door de Tweede Kamer onder de loep is genomen.