In Arbeidsrecht, Insolventierecht & herstructurering

Europees Hof van Justitie doet belangrijke uitspraak over de positie van werknemers bij een pre-pack

Door Aben Slag, geplaatst op 22 juni 2017 in Arbeidsrecht, Insolventierecht & herstructurering

Europees Hof van Justitie doet belangrijke uitspraak over de positie van werknemers bij een pre-pack

In het faillissement van het Nederlandse kinderopvangbedrijf Estro heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie op 22 juni 2017 op verzoek van de Rechtbank Midden-Nederland een belangrijk arrest gewezen. Het Hof heeft namelijk bepaald dat een doorstart vanuit een zogenaamde pre-pack (voorafgaande aan het faillissement wordt een stille bewindvoerder benoemd die reeds een eventuele doorstart onderzoekt en voorbereid en formaliseert vlak nadat het faillissement is uitgesproken) niet te gelden heeft als een transactie welke de liquidatie van de onderneming beoogt, zodat het economische en sociale doel daarvan noch kan verklaren noch kan rechtvaardigen dat bij een volledige of gedeeltelijke overgang van de betrokken onderneming haar werknemers worden beroofd van recht welke voortvloeien uit de Europese Richtlijn betreffende het behoud van de rechten van werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan.

Ook de omstandigheid dat de pre-pack tevens gericht kan zijn op het realiseren van een zo hoog mogelijke opbrengst voor de betrokken schuldeisers, kan volgens het Hof niet tot gevolg hebben dat de pre-pack hierdoor een procedure wordt die is ingeleid met het oog op de liquidatie van het vermogen van de onderneming in de zin van de Richtlijn. Het Hof tekent daarbij aan dat de pre-pack geen constructie is welke door de Nederlandse wetgeving wordt gelegitimeerd en dat de pre-pack transactie niet uitgevoerd wordt onder toezicht van de Rechtbank, daar de curator en de rechter-commissaris voorafgaande aan het faillissement / de pre-pack (de periode waarbinnen de doorstart wordt opgelijnd) over geen formele bevoegdheid beschikken.

Voornoemd arrest zal een belangrijke invloed gaan krijgen voor wat betreft de (mogelijkheid van een) pre-pack in het huidige wettelijke systeem.

Voor vragen over dit artikel of voor andere vragen over arbeidsrecht, al dan niet in verband met een faillissement, kunt u contact opnemen met onze arbeidsrechtspecialist mr. J.A. (Jane) van Soolingen.

Aben Slag

Aben & Slag Advocaten is een vooraanstaand advocatenkantoor met een groot aantal juridische specialisten ondersteund door een sterke back office. De ideale partner voor al uw juridische zaken.