In Handelsrecht & procederen

Europees bankbeslag in januari 2017

Door Marc Rooijen, geplaatst op 29 november 2016 in Handelsrecht & procederen

In januari volgend jaar wordt het mogelijk om Europees bankbeslag te leggen. Dan treedt de “Verordening tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag” namelijk in werking.

De Verordening roept een speciale procedure in het leven waarmee een Europees bankbeslag kan worden gelegd (ook wel European Account Preservation Order (EAPO) genoemd).

Met een Europees bankbeslag kunnen schuldeisers banktegoeden van hun schuldenaar in andere Europese lidstaten blokkeren. Dit is mogelijk voordat een procedure is gestart, maar ook als er al een procedure loopt tegen de schuldenaar of er al een vonnis is gewezen (een zogenaamde executoriale titel).

Het nadeel dat kleeft aan een Europees bankbeslag als er nog geen vonnis voorhanden is, is wel dat er door de schuldeiser zekerheid moet worden gesteld. De hoogte van die zekerheid is nog onduidelijk, maar zal zeker in de buurt liggen van het bedrag waarvoor beslag wordt gelegd. Dit is dus een aanmerkelijke verzwaring ten opzichte van het Nederlandse recht. Hoewel de rechter bij het verlenen van verlof voor het leggen van beslag kan bepalen dat er zekerheid wordt gesteld, komt dat slechts zeer zelden voor.

De Verordening is van toepassing op geldvorderingen in burgerlijke en handelszaken. Het moet dan wel gaan om zaken met een grensoverschrijdend karakter. Dat is bijvoorbeeld het geval indien de bankrekening wordt aangehouden in een ander land dan dat waar de schuldeiser zijn onderneming heeft.

In alle gevallen heeft het Europees bankbeslag de werking van een bewarende maatregel. Dat is dus vergelijkbaar met het conservatoir (derden)beslag in ons land. Er zal altijd een uitvoerende maatregel apart genomen moeten worden om het geld daadwerkelijk te incasseren.

Nieuw is ook dat de Verordening de mogelijkheid aan schuldeisers biedt om informatie op te vragen over een (mogelijke) bankrekening die de schuldenaar aanhoudt in andere lidstaten. Een verzoek om rekeninginformatie kan wel pas worden gedaan als er een vonnis is gewezen en niet eerder. Ook moet er bewijs geleverd worden om aan te tonen dat er dringend behoefte bestaat aan de informatie. Dit is in ieder geval een verbetering ten opzichte van het huidige Nederlandse recht waarin een dergelijk verzoek niet is geregeld en schuldeisers veelal zijn aangewezen op onderzoeksbureaus om rekeninginformatie te achterhalen. Overigens ontvangt de schuldeiser de rekeninggegevens niet zelf. Deze worden toegezonden aan het gerecht dat vervolgens toestemming geeft tot beslaglegging onder de betrokken bankinstellingen.

Het Europees bankbeslag kan een interessante optie zijn voor de schuldeiser welke geen of onvoldoende verhaalsmogelijkheden heeft in Nederland. De tijd zal echter leren of de nadelen van een dergelijk beslag opwegen tegen de voordelen daarvan.

Wilt u meer informatie over het Europees bankbeslag of over beslaglegging in het algemeen? Neem dan contact op met mr. M.M.M. (Marc) Rooijen (0495 536 138 of mrooijen@abenslag.nl).

Marc Rooijen

Marc Rooijen voltooide de Master opleidingen Civiel recht en Togamaster aan de Universiteit Maastricht. Met ingang van 1 september 2009 is Marc in dienst bij Aben & Slag Advocaten. Hij houdt zich in hoofdzaak bezig met het procederen voor en het adviseren van commerciële partijen en overheden.