In Vastgoed & overheid

Eerste Kamer stemt in met de ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’!

Door Thijs Zusterzeel, geplaatst op 11 november 2016 in Vastgoed & overheid

In een eerder nieuwsitem op onze website berichtten wij u al dat de Tweede Kamer op 4 februari 2014 had ingestemd met de nieuwe ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’.  Met deze Wet wordt beoogd om de rechtspositie van ambtenaren en de rechtspositie van werknemers uit de private sector, eenduidiger te maken en (verder) op elkaar af te stemmen.

Meer specifiek wordt de rechtspositie van de ambtenaar onder het privaatrecht gebracht, waardoor er ook voor de ambtenaar sprake zal gaan zijn van een arbeidsovereenkomst en niet meer van een ‘eenzijdige aanstelling’ door het bestuursorgaan. Voorts zullen eventuele procedures tussen partijen niet meer via het bestuursrecht lopen (via bezwaar en beroep), maar zal sprake zijn van procedures met een privaatrechtelijk karakter (via het UWV of de Kantonrechter). De benaming ‘ambtenaar’ zal echter niet verdwijnen en ook de Ambtenarenwet blijft bestaan.

Voor dit moment kunnen wij u in ieder geval berichten dat ook de Eerste Kamer met de ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’ heeft ingestemd. Dit gebeurde zeer recentelijk en wel op 8 november 2016. Zoals het er nu naar uitziet, zal de betreffende Wet medio 2017 in werking treden. Uiteraard stellen wij u weer op de hoogte op het moment dat dit daadwerkelijk het geval is.

Voor vragen over dit artikel kunt u contact opnemen met mr. ing. M.Th.M. (Thijs) Zusterzeel (0495 – 53 61 38 / tzusterzeel@abenslag.nl).

Thijs Zusterzeel

Thijs Zusterzeel is al sinds februari 1999 werkzaam in de rechtspraktijk; tot augustus 2009 bij verschillende gemeentelijke overheidsorganisaties en aansluitend als advocaat bij Aben & Slag advocaten.