In Vastgoed & overheid

Een verhoging van de huur niet langer (zomaar) mogelijk

Door Malou van Vroonhoven, geplaatst op 19 oktober 2023 in Vastgoed & overheid

In een huurovereenkomst is meestal een bepaling opgenomen op grond waarvan de verhuurder de huurprijs kan verhogen. Deze bepaling is ook wel bekend als de indexeringsclausule. De Rechtbank Amsterdam heeft onlangs verschillende keren geoordeeld dat een dergelijke bepaling in strijd kan zijn met de Europese Richtlijn oneerlijke bedingen en consumentenovereenkomsten. De huurprijsverhogingsbepaling in de huurovereenkomst voor woonruimte met een consument kan dus als oneerlijk worden bestempeld en deze kan worden vernietigd. Er kan dan geen beroep meer op die bepaling worden gedaan door de verhuurder.

Wat de gevolgen van deze uitspraken zijn, dient nog te worden uitgewerkt. Daarover zijn op 5 oktober 2023 vragen gesteld aan de Hoge Raad. De Hoge Raad zal zich dus nog uitlaten over de gevolgen van de door de Rechtbank Amsterdam in gang gezette rechtspraak. Zodra daarover meer duidelijkheid bestaat, zullen wij u daarover informeren.

Waarover in ieder geval al duidelijkheid bestaat, is het feit dat de huurverhogingsbedingen in een huurovereenkomst sneller vernietigd kunnen worden. Let dan ook op de verwoordingen van die bepalingen, zodat deze niet als oneerlijk kunnen worden bestempeld. Gevolg is dan namelijk dat de verhuurder de huur niet kan indexeren, zoals overeengekomen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of de in dit artikel genoemde jurisprudentie? Neem dan contact op met een van de advocaten van Aben & Slag Advocaten via info@abenslag.nl of 0495 536 138 / 0492 749 990.

Malou van Vroonhoven

Malou van Vroonhoven heeft Ondernemingsrecht gestudeerd aan Tilburg University. Gedurende haar studie heeft zij een exchangeprogramma gevolgd aan de University of Hull, gelegen in het Verenigd Koninkrijk.