In Arbeidsrecht

Dronken op de borrel van je werk? Pas op!

Door Aben Slag, geplaatst op 29 december 2017 in Arbeidsrecht

In deze gezellige tijd van het jaar worden weer de nodige kerst- en nieuwjaarsborrels georganiseerd. Vaak worden er tijdens deze borrels de nodige alcoholische dranken genuttigd. Dat het nuttigen van alcohol tijdens de kerstborrel ernstige gevolgen kan hebben ondervond een 58-jarige werknemer.

Tijdens de kerstborrel raakte de betreffende werknemer onder invloed van alcohol in een verhitte discussie met de directeur. Na deze discussie heeft de werknemer tegen zijn collega’s gezegd dat hij de directeur zou schoppen en/of op zijn hoofd zou gaan slaan. De collega’s hebben aangegeven dat de werknemer naar huis zou moeten gaan, omdat hier alleen maar problemen van zouden komen. De werknemer heeft niet naar dit advies geluisterd. Integendeel, de werknemer heeft gewacht tot de directeur naar huis ging om de directeur vervolgens aan te vallen. Meerdere collega’s hebben de werknemer tegengehouden. De directeur heeft de werknemer direct op staande voet ontslagen.

Ontslag op staande voet is een zeer ernstige maatregel. Een werknemer heeft immers geen recht op een eventuele transitievergoeding of een WW-uitkering. In de bovengenoemde casus was het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2016:9871) van mening dat het ontslag op staande voet gerechtvaardigd was gegeven.

Volgens het gerechtshof heeft de werknemer niet betwist dat hij de directeur is aangevlogen en heeft geprobeerd hem te slaan. Enkel het feit dat de collega’s snel hebben ingegrepen, maakt dat werknemer de directeur niet daadwerkelijk heeft mishandeld. Ook is niet betwist dat werknemer hiermee gedreigd heeft. Het hof is van mening dat dit naar objectieve maatstaven een dringende reden voor ontslag oplevert. Het hof acht het hierbij van belang dat tussen het gesprek dat tussen de werknemer en de directeur heeft plaatsgevonden en het moment van de poging tot mishandeling van de directeur geruime tijd is verstreken. Diverse collega’s van de werknemer hebben er -vergeefs- bij de werknemer op aangedrongen om naar huis te gaan, maar dit dringende advies is door de werknemer niet opgevolgd. Integendeel, werknemer heeft geschreeuwd dat hij de directeur “middendoor zou schoppen” en hem “voor zijn kop zou slaan”. Vervolgens is de werknemer in de nabijheid van de uitgang blijven wachten tot de directeur zou vertrekken en toen is hij deze aangevlogen.

De werknemer is van mening dat persoonlijke omstandigheden het ontslag op staande voet niet kunnen rechtvaardigen, omdat:

  • hij 25 jaar tot volle tevredenheid bij de werkgever heeft gewerkt;
  • het voorval plaatsvond tijdens de door werkgever georganiseerde kerstborrel, waarbij de alcohol rijkelijk vloeide;
  • (overvloedig) gebruik van alcohol ontremmend werkt en kan leiden tot agressie;
  • werknemer diabetespatiënt is;
  • werknemer 58 jaar oud is, waardoor de gevolgen van het ontslag zeer groot zijn.

Het hof deelt deze mening van de werknemer niet. Zo acht het hof niet acceptabel dat een werknemer de directeur aanvliegt en al helemaal niet dat dit in het bijzijn van andere werknemers in een openbare gelegenheid gebeurt.

“De tip voor de werknemer tijdens de werkgerelateerde borrel is dan ook: geniet van een wijntje of biertje, maar drink met mate.”

Het feit dat de werkgever (rijkelijk) alcohol zou hebben laten vloeien maakt geen verschil. Volgens het hof is immers van algemene bekendheid dat alcohol tot agressief gedrag kan leiden. Werknemer is dan ook zelf verantwoordelijk voor het feit dat hij teveel heeft gedronken die avond, temeer nu hij diabetespatiënt is en hij moet hebben geweten dat alcohol en diabetes geen gelukkige combinatie vormen. Werknemer heeft zichzelf dan ook in deze situatie gebracht en dit is niet te wijten aan de werkgever. Voorts is meermaals aan de werknemer gezegd dat hij naar huis moest gaan. Dit dringende advies heeft de werknemer niet opgevolgd, maar de werknemer is blijven wachten tot de directeur vertrok en toen is hij deze aangevlogen.

In deze casus gaf het willen slaan van de directeur de doorslag voor het ontslag op staande voet. Er zijn natuurlijk ook andere negatieve gevolgen van het overvloedig nuttigen van alcohol tijdens een borrel mogelijk. Zo heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 6 december 2017 (zaaknummer 200.221.022) geoordeeld dat het lastigvallen van vrouwelijke collega’s door ze te betasten en op te tillen tijdens de New Years party in combinatie met het versturen van bedreigende en intimiderende berichten een ontslag op staande voet kan rechtvaardigen. Ook het lastigvallen van de partners van collega’s en andere misdragingen tijdens kerstborrels is in het verleden aanleiding geweest voor een gerechtvaardigd ontslag op staande voet.

De tip voor de werknemer tijdens de werkgerelateerde borrel is dan ook: geniet van een wijntje of biertje, maar drink met mate.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen neem dan gerust contact op met onze arbeidsrechtspecialist mr. drs. Jane van Soolingen, bereikbaar via 0495-536138 of via jsoolingen@abenslag.nl.

Aben Slag

Aben & Slag Advocaten is een vooraanstaand advocatenkantoor met een groot aantal juridische specialisten ondersteund door een sterke back office. De ideale partner voor al uw juridische zaken.