In Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht

De derde tranche van de NOW-maatregel aangekondigd

Door Thijs Zusterzeel, geplaatst op 28 augustus 2020 in Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) wordt een tweede keer verlengd. In de kamerbrief “Steun- en herstelpakket” van 28 augustus 2020 is te lezen dat per 1 oktober 2020 onder meer de “NOW 3.0” zijn intrede doet. Nadere informatie volgt nog, maar de belangrijkste voorwaarden zetten wij vast voor u op een rij.

“Het doel van de NOW-maatregel blijft het ondersteunen van bedrijven ter bevordering van werkgelegenheid. Daarnaast zal NOW 3.0 bedrijven ook de mogelijkheid bieden om zich voor te bereiden op de nieuwe economische situatie.”

De NOW 3.0 gaat gelden voor 3 tijdvakken van 3 maanden en loopt daarmee van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. Het is voor de deelname niet vereist dat u ook heeft deelgenomen aan tranche 1 en/of 2. Nagestreefd wordt om de 3e tranche met terugwerkende kracht vanaf 16 november 2020 aan te kunnen vragen. De voorwaarden in de 3e tranche zijn – voor zover bekend – als volgt:

De vereiste omzetdaling

De vereiste omzetdaling blijft voor het 1e tijdvak (van NOW 3.0) net als in de voorgaande twee tranches 20%. Vanaf het 2e tijdvak wordt deze echter verhoogd naar 30%.

Hoogte vergoeding

Voorheen was het vergoedingspercentage maximaal 90%. Dit maximum percentage neemt met 10% af. Deze 10% zal worden gebruik voor scholing en van-werk-naar-werk-trajecten.

De vergoeding neemt over de 3 tijdvakken gelijkmatig af. In het 1e tijdvak is de maximale vergoeding daarmee 80%, in het 2e tijdvak is dit 70% , en in het 3e tijdvak is dit 60%. Met deze afbouw probeert de overheid een schok op de arbeidsmarkt te voorkomen en werkgevers in staat te stellen te bezien wat nodig is om de crisis op lange termijn door te komen.

Het voorschot blijft 80% van het subsidiebedrag. Aan het eind van de 3 tijdvakken – vanaf de zomer 2021 – wordt de subsidie pas vastgesteld.

Wijziging 100% loondoorbetalingsverplichting

De 100% loondoorbetalingsverplichting wordt losgelaten. De loonsom mag geleidelijk over de 3 tijdsvakken afnemen met 10%, 15% en 20% zonder dat de subsidie wordt verlaagd. Dit kan bijvoorbeeld door een natuurlijk verloop, ontslag of een vrijwillig loonoffer.

Bedrijfseconomisch ontslag

De korting in geval van bedrijfseconomisch ontslag vervalt.

Maximaal te vergoeden loon per werknemer

In de eerste 2 tijdvakken blijft dit maximaal 2x het dagloon (€ 9.538 per maand). In het 3e tijdvak wordt dit verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.

Inspanningsverplichting, verbod op uitkering dividend en bonusuitkeringen en forfaitaire opslag

De inspanningsverplichting gericht op scholing en het verbod op uitkeren van dividend en bonusuitkeringen blijven bestaan. Daarnaast blijft ook de vaste forfaitaire opslag voor werkgeverslasten 40%.

Wij adviseren u graag naar aanleiding van de nieuwe maatregelen, zowel inzake de NOW als de overige maatregelen. Heeft u vragen of wordt u graag nader geïnformeerd, neem gerust contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten om u te informeren: 0495 – 53 61 38.

Thijs Zusterzeel

Thijs Zusterzeel is al sinds februari 1999 werkzaam in de rechtspraktijk; tot augustus 2009 bij verschillende gemeentelijke overheidsorganisaties en aansluitend als advocaat bij Aben & Slag advocaten.