In Insolventierecht & herstructurering

De WHOA is booming!

Door Roy Bongers, geplaatst op 6 november 2019 in Insolventierecht & herstructurering

Het wetsvoorstel Wet homologatie onderhands akkoord, beter bekend onder de afkorting WHOA, is momenteel booming! Het aanbod aan cursussen waarin de WHOA wordt behandeld, is omvangrijk en de vakbladen hebben inmiddels zelfs speciale WHOA edities uitgegeven. Of de WHOA zelf ook voor een booming verandering (of verbetering) binnen het insolventierecht gaat zorgen, daarvan ben ik persoonlijk nog niet zo overtuigd.

sign-pen-business-document-48148

De WHOA nogmaals kort uiteengezet

In een bijdrage van 18 maart 2018 heb ik reeds een korte uiteenzetting gegeven van toen nog het voorontwerp WHOA. Deze bijdrage kunt u hier terugvinden. Kort gezegd komt het er op neer dat de WHOA een instrument moet worden waarmee een noodlijdende onderneming, die nog niet dusdanig insolvabel is dat er sprake is van een acute faillissementssituatie, op eigen verzoek of op verzoek van een betrokken schuldeiser of anderszins belanghebbende, gesaneerd kan worden. Deze sanering vindt plaats doordat aan de diverse crediteuren, die in onderling gelijke klassen dienen te worden ingedeeld, per klasse een voorstel voor een onderhands akkoord kan worden gedaan. Indien dit akkoord redelijk is en daarnaast niet benadelend voor één van de (andere) klassen is, zal de rechtbank het akkoord kunnen homologeren, waardoor het aangeboden voorstel bindend wordt voor alle schuldeisers, en dus ook voor hen die hebben tegengestemd (dwangakkoord).

“Of de WHOA zelf ook voor een booming verandering (of verbetering) binnen het insolventierecht gaat zorgen, daarvan ben ik persoonlijk nog niet zo overtuigd.”

Biedt de WHOA uitkomst?

Voornoemde uitleg van de WHOA bevat weliswaar de kern van de regeling, echter kent de WHOA een veel uitvoerigere en complexere systematiek dan deze vereenvoudigde samenvatting. Daarin gaat mijns inziens ook één van de redenen schuil waarom ik enigszins sceptisch ben ter zake van het vermeende succes van de WHOA. Een omvangrijke en complexe regeling waarbij de bijstand van juridische èn financiële professionals noodzakelijk is, zal tot een kostbaar traject leiden. En laat het gebrek aan financiële middelen nu net de reden zijn waarom een beroep op de WHOA zal (moeten) worden gedaan.

Ik ben dan ook van mening dat de WHOA in enkele gevallen absoluut uitkomst kan gaan bieden, maar niet voor de gemiddelde MKB-onderneming, welke de overgrote meerderheid vormt van ondernemend Nederland.

Het wetsvoorstel WHOA is op 5 juli 2019 ingediend. Binnen een tijdsbestek van twee jaar zal moeten blijken of het (uiteindelijke) wetsvoorstel zal worden aangenomen.

Roy Bongers

Roy Bongers is in 2006 afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht, met als vakthematische (afstudeer)richting privaatrecht. Na een korte periode in de advocatuur, heeft hij in de jaren 2007 tot en met 2009 bij grote pensioenverzekeraars en bedrijfstakpensioenfondsen de functie van pensioenjurist / pensioenspecialist vervuld.