In Vastgoed & overheid

De label C-verplichting voor kantoorgebouwen per 1 januari 2023

Door Malou van Vroonhoven, geplaatst op 18 december 2020 in Vastgoed & overheid

Op 17 oktober 2018 is het Bouwbesluit 2012 gewijzigd, een en ander op een zodanige wijze dat uit artikel 5.11 van het Bouwbesluit voortvloeit dat het vanaf 1 januari 2023 verboden is om een kantoorgebouw in gebruik te nemen of te gebruiken zonder een geldig energielabel met een energie-index van 1,3 of beter; het zogenoemde energielabel C.

De labelverplichting geldt – behoudens uitzonderingen – voor kantoorgebouwen met een gebruiksoppervlakte van meer dan 100 vierkante meter (m2). Een kantoorgebouw is op grond van het Bouwbesluit een gebouw of een gedeelte daarvan met uitsluitend een of meer kantoorfuncties (een ‘gebruiksfunctie voor administratie’ en nevenfuncties daarvan (zoals een bedrijfsrestaurant of een vergaderruimte) inhoudt.

Indien een kantoorgebouw op 1 januari 2023 niet voldoet aan haar labelverplichting, bestaat voor het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente waar het kantoorgebouw staat de verplichting om handhavend op te treden. De mogelijke consequenties die hieruit kunnen volgen zijn een last onder dwangsom, een last onder bestuursdwang, een bestuurlijke boete of een strafrechtelijke sanctie. Met andere woorden: wordt niet voldaan aan deze verplichting, kan een uiteindelijke sluiting van de kantoorruimte volgen; deze dan mag immers niet meer in gebruik zijn.

In het geval een kantoorgebouw verhuurd c.q. gehuurd wordt, bestaat voor zowel de verhuurder als de huurder een verplichting om aan de labelverplichting te voldoen. Het is derhalve van belang om uiterlijk vóór 1 januari 2023 goed na te gaan of uw kantoorgebouw aan de labelverplichting voldoet en, indien dit niet het geval is, de (huidige en toekomstige) naleving van deze labelverplichting in uw huurovereenkomsten vast te leggen, waarbij tevens de vragen welke werkzaamheden nodig zijn, wanneer deze worden uitgevoerd en door wie en hoe de kosten worden verdeeld. een punt van aandacht zijn.

Kom tijdig in actie!

Voldoet uw kantoorruimte al aan de eis welke voortvloeit uit de labelverplichting, is het van belang dat vóór 1 januari 2023 een geldig energielabel wordt aangevraagd. Deze is 10 jaar geldig. Indien nog niet aan de uit de labelverplichting voortvloeiende eisen worden voldaan, is het van belang dat vóór 1 januari 2023 de nodige maatregelen worden genomen.

Wij adviseren u graag over uw rechten en plichten als gebruiker dan wel eigenaar van een kantoorruimte. Ook voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze advocaten van Aben & Slag Advocaten via het telefoonnummer 0495 – 53 61 38.

Voor vragen over dit artikel kunt u contact opnemen met mr. M.P. (Malou) van Vroonhoven (mvroonhoven@abenslag.nl) via telefoonnummer 0495 – 536 138.

Malou van Vroonhoven

Malou van Vroonhoven heeft Ondernemingsrecht gestudeerd aan Tilburg University. Gedurende haar studie heeft zij een exchangeprogramma gevolgd aan de University of Hull, gelegen in het Verenigd Koninkrijk.